Course code EDS375

EDS375 Viderekommende emner i internasjonale studier

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Benjamin Skaar de Carvalho
Medvirkende: Iver Brynild Neumann, Iver Brynild Neumann
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Max. 10 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Siste gang: 2014V
Fortrinnsrett: M-IR studenter
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
The course consists of six (6) compulsory lectures, of which one will be devoted to discussing term papers. Student participation in the seminars is expected, generally in the form of individual presentation of course readings.
Læringsutbytte:
Advanced Readings in International Relations will be offered on different topics, depending on student interest and teaching resources. Generally, the course will aim at introducing students to a topic not covered by the curriculum, or offer in-depth understandings of topics already covered. In general, though, the level of the course will be quite high, and a good mastery of the fundamentals of International Relations is essential
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og seminarer
Læringsstøtte:
Kontortiderog prosedyrerbliretablert ved første forelesning. En kursplan deles ut samtidig.
Pensum:
Ne litteraturliste vil være tilgjengelig i god tid før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Gnerell kunnskap om internasjonale forhold, fortrinnsvis bachelor-kurs in relevante samfunnsfag.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Eksamen kun på engelsk. Semsteroppgave (6000 - 7000 ord) over et valgt emne (godkjent av emneansvarlig) utgjør 100% av karakteren.
Sensor:
Intern og ekstern sensor på begge eksamensdelene
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger/seminarer: 6 X 2 timer.
Eksamensdetaljer: :