Course code EDS360

EDS360 Konflikt og utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Espen Olav Sjaastad
Medvirkende: Nadarajah Shanmugaratnam, Stig Jarle Hansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: <p>Annet hvert år - gis i oddetallsår.</p><p>Undervises ikke studieåret 2016/2017. </p>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-IR, M-DS
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
KURSET GIS IKKE I 2016! Emnet tar opp følgende temaer: 1. Konflikt: bakgrunn og årsaker 2. Etiske og tverrgående betraktninger rundt konflikter 3. Naturressurser og væpnet konflikt 4. Konfliktløsning og utvikling Emnet omfatter forelesninger, lesing, og skriving
Læringsutbytte:
Emnet tar sikte på å åpnå læringsmål tilknyttet både etisk stillingtagen og kunnskaper, blant annen gjennom forelesninger og gruppeoppgaver omkring temaer som rettferdig krig og gjennom diskusjon av skjæringspunkter mellom økonomi og konflikt. Studenter som vil oppnå& uml en god karakter i faget (A eller B) må kunne vise kunnskaper på nivå 3 det vil si at de må kunne vise evne til å kombinere kunnskaper fra forskjellig kontekster og perspektiver. Studentene skal tilegne seg en tverrfaglig forståelse av internasjonale konflikt- og utviklingsproblemer og en forståelse av sammenhengene mellom den naturbaserte, tekniske, og samfunnsmessige dynamikken innen konflikt og utvikling. Studentene skal ved fullført kurs kunne: identifisere sammenhengene mellom forskjellig typer konflikter om naturressurser identifisere kritiske aspekter ved en konflikt og lokalisere den innen en historisk kontekst. Spesifikke kunnskaper: studentene skal kunne samle relevant informasjon om forskjellige typer konflikter, bruke metoder fra forskjellige disipliner til å generere verdifull informasjon om konflikter, vite hvor tilleggsinformasjon kan innhentes og hvordan slik informasjon kan brukes. Etikk: studenter skal kunne forstå og kjenne verdien av individuelle, samfunnsmessige, og etniske forskjeller og dens betydning for kilder til og løsninger av konflikt.
Læringsaktiviteter:
Læringsmåter vil omfatte forelesninger og invdividuelt arbeid (lesing, skriving).
Læringsstøtte:
Hjelp med valg av tema og med litteraturkan tilbys i forhold til skriving av semesteroppgave. Fronterbrukes som kommunikasjonsverktøy, til levering av oppgaver, og som litteraturbase.
Pensum:
En literaturliste vil være tilgjengelig i god tid før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Generelle kunnskaper om utviklingsteori.
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse i gruppearbeid og gruppepresentasjoner er obligatorisk.
Vurderingsordning:
Eksamen gjøres kun på engelsk. En semesteroppgave (40 %) og en avsluttende muntlig eksamen (60 %) utgjør den langsgående evalueringen.
Sensor:
En ekstern sensor vil delta på muntlig eksamen, og vil kunne gi god tilbakemelding på nivået til studentene. Eksterne ressurspersoner som deltar i undervisningen i emnet vil også kunne gi slike tilbakemeldinger.
Merknader:
Gis ikke 2016/2017  
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisningstid ca. 82 timer. Med selvstendig arbeid, ca. 300 t til sammen.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
En omtrentlig fordeling av tidsbruk er som følger: forelesninger: 44 timer Individuelt arbeid: 38 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått