Course code EDS290

EDS290 Utviklingsteoretiske klassikere

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Darley Jose Kjosavik
Medvirkende: Nadarajah Shanmugaratnam
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-IDS, M-IR, M-IES
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset vil inkludere forelesninger, gruppepresentasjoner med formål å gjøre studentene kjent med utvalgte bøker regnet som klassikere i utviklingsteori. De utvalgte bøkene vil være teoretiske og det er forventet at studentene skal tolke og diskutere bøkene med veiledning fra kursets foreleser. Det er forventet at studentene aktivt deltar på presentasjoner og diskusjoner gjennom kurset. Studentene vil jobbe i grupper for å gjennomdrøfte ideologiske og teoretiske forskjeller i forhold til utviklingspraksis. Gruppeveiledning vil bli gitt til studentene i sammenheng med presentasjoner, og individuell veiledning vil bli gitt til skriving av seminaroppgave.
Læringsutbytte:
Utvikle ferdigheter i kritisk lesning, analyse, presentasjon og diskusjon av klassiske bøker om utvikling. Kurset er ventet å få studentene til å forstå sammenhengen mellom teoretiske ideer og policy praksis rundt utvikling gjennom historien.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppediskusjoner, gruppepresentasjoner og klasseromsdiskusjoner vil kjennetegne kurset. Jevnlig individuell veiledning og gruppeveiledning vil bli gitt. Studentene skal skrive en semesteroppgave med veiledning fra foreleser
Læringsstøtte:
Informasjon og kommunikasjon på Fronterog i klasserommet.
Pensum:

Utvalgte kapitler fra følgende litteratur: 

Elwell (2006), Marx and Engels (2002), Rostow (1990), Amoore (2005), Shiva and Mies (1993), Smith, Adam (2000), Kjosavik and Vedeld (2011)

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Anbefalte kurs: EDS305
Obligatorisk aktivitet:
1. Deltagelse i gruppepresentasjon. 2. Oppmøte på 2/3 av forelesninger og seminarer.
3. Innlevering av kort skriftlig oppsummering (1 side) fra hvert lesetema.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer. Eksamen gjøres KUN på Engelsk. A-F.
Sensor:
Ekstern sensor vil godkjenne evalueringsopplegget og utvalgte besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
48 timer forelesninger, gruppepresentasjoner, diskusjoner og veiledning. I tillegg vil studentene ha gruppearbeid, selvstudium og skriving av write up for submission oppgaver på til sammen 252 timer. Total arbeidsmengde for studentene vil være 300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer forelesninger, gruppediskusjoner, presentasjoner, klasseromsdiskusjoner og veiledning per uke i 12 uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått