Course code EDS275

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2019 - 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
PJH205 Urbant landbruk - semesteroppgave NO 5
GEO221 Hydrogeologi - feltkurs EN, NO 5
PJH251 Produksjon av utplantingsplanter av blomster og grønnsaker i veksthus EN, NO 5
PJH260 Semesteroppgave produksjonsfag NO 5
GMFO310 Nærfotogrammetri NO 5
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon EN, NO 5
HFX204 Reindrift NO 5
GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs NO 5
PLV330 Samspill mellom planter og insekter EN 5
PLV340 Ugras - biologi og samspill med kulturvekster EN, NO 5
PJH105 Urbant landbruk NO 5
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi NO 5
NOVA-411 Holde baktarmen og hesten frisk EN 5
HFA304-B Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 5
PPVE400 Veiledning av master- og doktorgradstudenter EN, NO 5
HFE306 Påbygning fôrteknologi EN 5
PAE305 Forskningsmetoder EN 5
HFE311 Lederskap innen bærekraftig fôrproduksjon 5
PAE304 Masteroppgave seminar EN 5
HFE203 Grovfôr NO 5
HFE202 Kraftfôr NO 5
HFA303 Biologiske aspekter i husdyravlen EN, NO 5
PJH102 Innføringsemne i plantevitenskap NO 5
HFX131 Introduksjon til norsk husdyr- og akvakulturprodukjson NO 5
HFX133 Utfordringer for framtidas matproduksjon NO 5
PHI300 Tverrfaglighet og ekspertuenighet i forskning på bærekraft EN 5
HFA251 Anvendt husdyravl i store og små populasjoner NO 5
NOVA-412 Automatisert feltfenotyping EN 5
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - etikk for næringslivet EN, NO 5
PHI401 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I EN 5
PHI404 Tverrfaglighet og ekspertuenighet i forskning på bærekraft EN 5
PPUB401 Perspektiver i naturfag- og teknologididaktikk EN 5
AOS120 Markedsføring EN 5
FYS252A Anvendt termodynamikk NO 5
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse EN 5
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging NO 5
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 5
FHV353 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap EN, NO 5
FHV314 Lokalt miljøretta helsevern NO 5
FEP202 Økologisk og økonomisk betydning av insekter og sopper i skogen NO 5
FEP201 Sykdommer og skadedyr på trær NO 5
SKOG305 Utvalgsbasert skogkartlegging NO 5
EIE280 Land rights NO 5
STAT200 Regresjon EN 5
EIE101 Innføring i eiendomsfag I NO 5
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
EDS415 Kvalitative metoder i utviklingsstudier EN 5
EDS389 Ruling the world by numbers: knowledge and politics in international development EN 5