Course code EDS275

Emneansvarlige: William Stewart Warner
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens:  Separate kurs i høst- og vårparallell.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Høst: 70 (to grupper). Vår: 35
Undervises i periode:
Kurset går i vår og høstparallelene.
Første gang: Studieår 2012-2013
Siste gang: 2018V
Fortrinnsrett: B-IEDS
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset dekker grunnleggende akademisk skriving. Første halvdelen er konsentrert om struktur spesielt hvordan man disponerer beskrivende, argumenterende og analytiske arbeider. Den andre halvdelen fokuserer på stil: hvordan man kan skrive klart, sammenhengende og konsist. Omskrivinger blir vektlagt. Oppmøte i timene er påkrevd. Uannonserte prøver i timene supplerer de ukentlige skriveoppgavene.
Læringsutbytte:
Å hjelpe studentene til å utvikle ferdigheter til å skrive gode semesteroppgaver
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarpresentasjoner og diskusjoner.
Læringsstøtte:
The Writing Centre.
Pensum:
W. Strunk and E.B. White, The Elements of Style
Forutsatte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
Studenter må delta på minst 10 forelesninger, inkludert den siste. I tillegg må studentene bestå minst 10 ukentlige oppgaver, inkludert en avsluttende oppgave. 
Vurderingsordning:
Det er ingen avsluttende eksamen. Studentene må bestå minst 10 oppgaver, inkludert en avsluttende oppgave. 
Sensor:
En ekstern sensor vil bli trukket inn i evalueringen av oppgavene. 
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidstid for studentene vil være ca. 300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
LNG240 10 stp
Undervisningstid:
Forelesninger og diskusjoner: 26 timer. I tillegg vil studentene skrive flere oppgaver.
Eksamensdetaljer: :