Course code EDS275

Emneansvarlige: William Stewart Warner
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Annet. Separate kurs i høst- og vårparallell.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Høst: 70 (to grupper). Vår: 35
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: B-DS
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset dekker grunnleggende akademisk skriving. Første halvdelen er konsentrert om struktur spesielt hvordan man disponerer beskrivende, argumenterende og analytiske arbeider. Den andre halvdelen fokuserer på stil: hvordan man kan skrive klart, sammenhengende og konsist. Omskrivinger blir vektlagt. Oppmøte i timene er påkrevd. Uannonserte prøver i timene supplerer de ukentlige skriveoppgavene.
Læringsutbytte:
Å hjelpe studentene til å utvikle ferdigheter til å skrive gode semesteroppgaver
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarpresentasjoner og diskusjoner.
Læringsstøtte:
Informasjon og kommunikasjon på Fronter.
Pensum:
W. Strunk and E.B. White, The Elements of Style
Forutsatte forkunnskaper:
Generell studiekompetanse.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må delta på minst 10 forelesninger, inkludert den siste. I tillegg må de bestå minst 10 ukentlige oppgaver, inkludert 3 avsluttende oppgaver som er hhv. forklarende, sammenliknende og kontrasterende og argumentativ.
Vurderingsordning:
Semesteroppgaver. Eksamen gjøres kun på engelsk.
Sensor:
Ekstern sensor vil være med å vurdere skriftlige oppgaver.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidstid for studentene vil være ca. 300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
LNG240 10 stp
Undervisningstid:
Forelesninger og diskusjoner: 26 timer. I tillegg vil studentene skrive flere oppgaver.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått