Course code EDS170

EDS170 Introduksjon til kjønn og utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Elisabeth Molteberg
Medvirkende: Ingrid Louise Peck Nyborg, Selam Ataklt Hailemichael, Ingvild Jacobsen, Tor Åge Diserud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: Forbeholdt programstudenter på B-IEDS
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset gir en bred og grunnleggende introduksjon til feltet kjønn og utvikling gjennom belysning av en rekke beslektede temaer: Historisk oversikt over kjønn i utviklingssammenheng, teorier om kjønn, praktiske tilnærminger og policies knyttet til kjønn og utvikling, samt temaer rundt miljømessig, sosiokulturell og økonomisk utvikling i et kjønnsperspektiv. Studentene gjør seg kjent med kursinnholdet gjennom forelesninger og gruppepresentasjoner i seminarer, samt arbeid med invidivuell semesteroppgave om et selvvalgt emne.
Læringsutbytte:
Studenten vil kjenne til og forstå sentrale teorier, begreper, tilnærminger og temaer innen kjønn og utvikling, med vektlegging av hvordan kjønn er relevant innenfor utviklings- og miljøstudier, både i teori og praksis. Studenten vil bruke dette i vurdering av konkrete problemstillinger som studenten selv formulerer og utreder under veiledning, i gruppepresentasjoner og diskusjon, samt i individuelt arbeid med semesteroppgave.
Læringsaktiviteter:
En kombinasjon av forelesninger, seminardiskusjoner, gruppepresentasjon og arbeid med individuell semesteroppgave, i tillegg til lesning av kurslitteratur.
Læringsstøtte:
Pensum formidles og bruk av pensum til egen analyse oppøves gjennom forelesninger og seminarer, gruppepresentasjon og semesteroppgave med feedback sessions på utkast. Her oppøves også skriftlig og muntlig fremstillingsevne og riktig kildebruk. Det oppfordres til å bruke skrivesenteret.
Pensum:
Pensum består av artikler og andre kortere tekster, det brukes ikke lærebok. Litteraturen gjøres tilgjengelig via web-lenker og litteraturliste i kursdokumentet, disse vil være å finne på Fronter innen undervisningsstart.
Forutsatte forkunnskaper:
EDS101
Anbefalte forkunnskaper:
EDS 230
Obligatorisk aktivitet:
Gruppepresentasjon om oppgitt emne. Obligatorisk oppmøte ved 2/3 av seminarer samt ved 2/3 av forelesninger.
Vurderingsordning:
Karakter settes på grunnlag av en individuell semesteroppgave på 8-10 sider (teller 50%) og skriftlig eksamen (teller 50%), begge KUN PÅ ENGELSK. Alle obligatoriske aktiviteter og eksamensdeler må være godkjent/bestått for å få kurskarakter. Hele eller deler av oppgaver skrevet for andre kurs kan ikke leveres som semesteroppgave eller inngå i semesteroppgavens tekst.
Sensor:
Ekstern sensor brukes ved evaluering av eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
24 timer forelesninger, 24 timer seminarer, totalt 48 timer, og 252 timer egen studier, totalt: 300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
12 x 2 timer forelesninger, 24 timer totalt og 12 x 2 timer seminar, 24 timer totalt.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått