Detaljer om emnet EDS170

EDS170 Introduksjon til kjønn og utvikling

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Elisabeth Molteberg
Medvirkende: Ingrid Louise Peck Nyborg, Selam Ataklt Hailemichael, Ingvild Jacobsen, Tor Åge Diserud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/></p>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

-


Undervises i periode:

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .


Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: <p>Forbeholdt programstudenter på B-IEDS</p><p><br/></p>
Emnets innhold:

Kurset gir en bred og grunnleggende introduksjon til feltet kjønn og utvikling gjennom belysning av en rekke relaterte temaer: Historisk oversikt over kjønn i utviklingssammenheng, teorier om kjønn, tilnærminger og policies knyttet til kjønn og utvikling, samt temaer som ressurstilgang, konflikt, religion og økonomisk utviklng relatert til kjønn. Studentene gjør seg kjent med kursinnholdet gjennom forelesninger og gruppepresentasjoner i seminarer, samt arbeid med invidivuell semesteroppgave om et selvvalgt emne.


Læringsutbytte:

Studenten vil kjenne til og forstå sentrale teorier, begreper, tilnærminger og temaer innen kjønn og utvikling, med vektlegging av hvordan kjønn er relevant innenfor utviklingsstudier i teori og praksis. Studenten vil bruke disse i vurdering av konkrete problemstillinger som studenten selv formulerer og utreder under veiledning, i gruppepresentasjoner og diskusjon og i individuelt arbeid med semesteroppgave.


 

Læringsaktiviteter:

En kombinasjon av forelesninger, seminarer, gruppepresentasjon og arbeid med individuell semesteroppgave, i tillegg til lesning av kurslitteratur.


Læringsstøtte:

Støtte fra writing centre, feedback på gruppepresentasjon og semesteroppgave


Pensum:

En liste over anbefalt litteratur, inkludert artikler, lærebøker eller kapitler fra lærebøker, vil være tilgjengelig ved vårsemesterets start.


Forutsatte forkunnskaper:

-


Anbefalte forkunnskaper:

EDS101, EDS 230


Obligatorisk aktivitet:

Gruppepresentasjon om oppgitt emne. Obligatorisk oppmøte ved 2/3 av seminarer samt ved 2/3 av forelesninger.


Vurderingsordning:

Karakter settes på grunnlag av en individuell semesteroppgave på 8-10 sider (teller 50%) og hjemmeeksamen (teller 50%), begge KUN PÅ ENGELSK. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få kurskarakter. Hele eller deler av oppgaver skrevet for andre kurs kan ikke leveres som semesteroppgave eller inngå i semesteroppgavens tekst.


Sensor:

Ekstern sensor brukes ved evaluering av semesteroppgave og/eller eksamen.


Merknader:

-


Normert arbeidsmengde:

24 timer forelesninger, 24 timer seminarer, totalt 48 timer, og 252 timer egen studier, totalt: 300 timer


Opptakskrav:

GSK


Overlapp:

-


Undervisningstid:

12 x 2 timer forelesninger, 24 timer totalt og 12 x 2 timer seminar, 24 timer totalt.


Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått