Course code EDS170

EDS170 Introduksjon til kjønn og utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Elisabeth Molteberg
Medvirkende: Selam Ataklt Hailemichael, Ingvild Jacobsen, Tor Åge Diserud, Ingrid Louise Peck Nyborg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/></p>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

-


Undervises i periode:

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .


Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: <p>Forbeholdt programstudenter på B-IEDS</p><p><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Kurset gir en introduksjon til en rekke relaterte temaer: Historisk oversikt over kjønn i utviklingssammenheng, teorier om kjønn, tilnærminger og policies knyttet til kjønn og utvikling, samt temaer som ressurstilgang, konflikt, religion og økonomisk utviklng relatert til kjønn.


Læringsutbytte:

Studenten skal kjenne til og forstå sentrale teorier, begreper, tilnærminger og temaer innen kjønn og utvikling, med vektlegging av hvordan kjønn er relevant innenfor utviklingsstudier i teori og praksis. Studenten skal kunne bruke disse i vurdering av konkrete problemstillinger.


Læringsaktiviteter:

En kombinasjon av forelesninger, seminarer, gruppepresentasjon og arbeid med individuell semesteroppgave, i tillegg til lesning av kurslitteratur.


Læringsstøtte:

Støtte fra writing centre, feedback på gruppepresentasjon og semesteroppgave


Pensum:

En liste over anbefalt litteratur, inkludert artikler, lærebøker eller kapitler fra lærebøker, vil være tilgjengelig ved vårsemesterets start.


Forutsatte forkunnskaper:

-


Anbefalte forkunnskaper:

EDS101, EDS 230


Obligatorisk aktivitet:

Gruppepresentasjon om oppgitt emne. Obligatorisk oppmøte ved 2/3 av seminarer samt ved 2/3 av forelesninger.


Vurderingsordning:

Karakter settes på grunnlag av en individuell semesteroppgave på 8-10 sider (teller 50%) og hjemmeeksamen (teller 50%), begge KUN PÅ ENGELSK. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få kurskarakter. Hele eller deler av oppgaver skrevet for andre kurs kan ikke leveres som semesteroppgave eller inngå i semesteroppgavens tekst.


Sensor:

Ekstern sensor brukes ved evaluering av semesteroppgave og/eller eksamen.


Merknader:

-


Normert arbeidsmengde:

24 timer forelesninger, 24 timer seminarer, totalt 48 timer, og 252 timer egen studier, totalt: 300 timer


Opptakskrav:

GSK


Overlapp:

-


Undervisningstid:

12 x 2 timer forelesninger, 24 timer totalt og 12 x 2 timer seminar, 24 timer totalt.


Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått