Course code EDS130

EDS130 Introduksjon til politisk økologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Andrei Florin Marin
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: Studenter tatt opp ved B-IEDS.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset er organisert på følgende måte: I januarblokken er det først 8 forelesninger som fokuserer på teoretiske emner: befolkning og knapphet markeder og varer institusjoner og almenningen miljøetikk, risiko og fare politisk økonomi sosiale konstruksjoner av natur. Etter dette kommer 6 forelesninger som presenterer case studier og som vil belyse noen av de teoretiske temaene. Case studiene vil fokusere på: karbon dioksyd, trær, ulver, tunfisk, flaskevann og pommes frites. Etter januarblokken vil det være ytterligere to uker med totalt fire forelesninger før den siste uken som er avsatt til skriving av det avsluttende paperet.
Læringsutbytte:
Hovedmålet i dette kurset er å gi studentene en første introduksjon til politisk økologiske perspektiver, og gjennom dette styrke deres tverrfaglige forståelse og deres evne til kritisk analyse av miljø og utviklingsproblemer.
Læringsaktiviteter:
14 forelesninger som gis over tre uker i januarblokka. Deretter blir det 4 forelesninger over to uker.
Læringsstøtte:
Kursarnsvarlig vil være tilgjengelig forhjelp og ytterligere forklaringer.
Pensum:
Paul Robbins, John Hintz, og Sarah A. Moore. second edition, 2014. Environment and society. Chichester: Wiley-Blackwell
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Det vil bli gitt en test i andre uke som må være bestått for å kunne fortsette kurset
Vurderingsordning:
Eksamen består av en obligatorisk test i uke 2 som må bestås, en hjemmeoppgave i uke 3 med spørsmål som må besvares, og et avsluttende paper som studentene arbeider med i den siste uken av kurset. Den første testen gir kun bestått eller ikke bestått, mens de to oppgavene teller 50% hver. Eksamen gis kun på engelsk.
Sensor:
En ekstern sensor skal godkjenne evalueringsmetoden og også lese et utvalg av studentoppgaver.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
36 timer undervisning og 264 timer egenstudie og skriving.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
18 dobbelttimer med forelesninger, 36 undervisningstimer i alt.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått