Course code EDS104

EDS104 Environmental and Sustainability Science

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Andrei Florin Marin
Medvirkende: Ian Bryceson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Hvert år.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Noragric sitt Bachelor i utviklingsstudier (B-IEDS).
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
- Mennesker og bærekraftighet: en oversikt - Økologi og bærekraftighet - Opprettholde det biologiske mangfoldet - Opprettholde ressurser og miljøkvalitet - Opprettholde menneskesamfunn - Bærekraftighetens utfordringer i en dynamisk verden - Dynamiske systemer: miljø og utvikling utfordringer - Veien til bærekraftighet: respons på dynamiske sammenhenger - Styresett i en dynamisk verden - Åpne opp, vide ut: myndiggjøre design for bærekraftighet - Et alternativ politikk for bærekraftighet - Veier til bærekraftighet
Læringsutbytte:
Se engelsk tekst.
Læringsaktiviteter:
Kurset vil bestå av forelesninger, spesifisert litteratur og klassediskusjoner. I tillegg skal studentene delta i gruppearbeid med få studenter i forbindelse med semesteroppgaven og også være med på en felttur. 
Læringsstøtte:
Foreleserne vil være tilgjengelige for å møte studenter individuelt eller i grupper utenfor ordinære forelesningstimer for å diskutere spesielle temaer eller spørsmål.
Pensum:

Miller, T.G. and Spoolman, S.E. (2012). Environmental Science (fourteenth edition). Brookes and Cole, Belmont. 576 pages

Leach, M., Scoones, I. og Stirling, A. (2010). Dynamic Sustainabilities: Technology, Environment, Social Justice. Earthscan, London. 232 pages

Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave basert på gruppearbeid i klasserommet.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, kun på engelsk.
Sensor:
Ekstern sensor vil evaluere den avsluttende skriflige eksamenen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Klassen vil møtes fire timer pr. uke (to doble timer). De fleste ukene vil bestå av forelesninger og diskusjoner, tre uker vil bli satt av til introduksjon, kursevaluering og semester oppgaven.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått