Course code ECOL110

ECOL110 Tropisk økologi og biologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Fred Midtgaard
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Økologiske prosesser i ulike tropiske økosystemer. Tropiske plante- og dyregruppers levevis og økologiske tilpasninger. Populasjons dynamikk og naturlig seleksjon, livshistoriestrategier, interaksjoner, næringskjeder, suksesjon, artsmangfold, og landskapsøkologi. Alle tema vil være med fokus på tropiske økosystemer.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Gi en grunnleggende forståelse av økologisk teori, og dyre- og planterikets diversitet med fokus på tropiske økosystemer. Studentene får kunnskap om økologien til viktige tropiske plante- og dyregrupper og hvordan evolusjonære krefter har resultert i at de har tilpasset seg ulike økologiske forhold. Emnet gir også en oversikt over de naturgeografiske biomer og tropiske økosystemer med eksempler fra hele den tropiske delen av verden.

Ferdigheter: Emnet gir en forståelse både av funksjon og oppbygging av tropiske økosystemer, men også av sårbarhet for endringer og for interaksjonen mellom mennesker og tropiske økosystemer.

Generell kompetanse: Emnet gir et essensielt grunnlag for fordypning i økologi, biologi, og naturforvaltning, under tropiske forhold spesielt.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er basert på forelesninger og DVDer som viser viktige habitater og prosesser. Det er 3 tester gjennom semestret og en individuell rapport. Disse utgjør 25% hver av slutt karakteren.
Læringsstøtte:
Læreren vil være tilgjengelig forfaglige spørsmål i kontortid og på e-post. Fronterbrukes til å formidle forelesningene etterde harvært holdt.
Pensum:
Forelesninger vil hovedsakelig følge boken Tropical ecosystems and ecological concepts. Patrick L. Osborne, Cambridge University press, 2nd edition.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Labundervisning og studentpresentasjoner.
Vurderingsordning:
Eksamen består av tre deleksamener og en individuell rapport. Disse utgjør 25% hver av den endelige karakteren.
Alle eksamensdelene må bestås for å bestå emnet.
Sensor:
Sensor kvalitetssikrer eksamensopplegget.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca. 110 timer. Egeninnsats: ca. 190 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Overlapp med BOT100, ZOOL100, ECOL100. Studiepoengreduksjon for studenter som har: BOT100: -1 studiepoeng. ZOOL100: -1 studiepoeng. ECOL100: -3 studiepoeng.
Undervisningstid:
Forelesninger: ca. 50 timer. Labarbeid: ca. 20 timer. Studentforelesning: ca 20 timer. Kollokvier: ca. 15 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått