Course code ECN400

ECN400 Temaer innen miljøøkonomi I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Knut Einar Rosendahl
Medvirkende: Ragnar Arnljot Øygard, Arild Einar Bjørn Angelsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Dette emnet har ingen fast undervisningsperiode, men vil bli gitt ved behov når etterspørselen er stor eller andre forhold tilsier at det skal avholdes et kurs. Kurset kan settes opp uavhengig av ordinær semesterinndeling. Studenter må meldes opp manuelt etter godkjenning fra fakultetet og interesserte bes ta kontakt med Handelshøyskolen for oppmelding eller informasjon om emnet.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Deler av vårparallellen eller høstparallellen (maks. 2 uker).
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kursets innhold vil variere fra gang til gang, men vil handle om spesifikke temaer innen miljøøkonomi. En mer detaljert beskrivelse vil bli gitt før kurset starter.
Læringsutbytte:
Læringsutbytte vil variere fra gang til gang, avhengig av kursets innhold.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, studenters presentasjoner, oppgaveskriving, egenstudier.
Læringsstøtte:
Noe veiledning knyttet til skriving.
Pensum:
Pensum vil variere fra gang til gang, avhengig av kursets innhold.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi, eller tilsvarende kurs i miljøøkonomi.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i minst 2/3 av undervisningen.
Vurderingsordning:
Skriving av oppgave og presentasjon av oppgave i timen (100%), som vurderes til bestått/ikke bestått.  
Sensor:
Merknader:
Dette emnet har ingen fast undervisningsperiode, men vil bli gitt ved behov når etterspørselen er stor eller andre forhold tilsier at det skal avholdes et kurs. Kurset kan settes opp uavhengig av ordinær semesterinndeling. Studenter må meldes opp manuelt etter godkjenning fra fakultetet og interesserte bes ta kontakt med Handelshøyskolen for oppmelding eller informasjon om emnet
Normert arbeidsmengde:
150 timer 
Undervisningstid:
Intensiv undervisning i opp til to uker.
Eksamensdetaljer: :