Course code ECN400

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2016 - 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i stigende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
BIO121 Øvingsemne i genetikk NO 5
MVI276 Ølbrygging NO 5
INN200 Økonomistyring NO 10
ECN330 Økonomisk integrasjon og internasjonal handel EN 10
ECN140 Økonomisk historie NO 5
ECN301 Økonometrisk metode EN 10
ECOL310 Økologiske effekter av globale miljøendringer EN 10
FEP202 Økologisk og økonomisk betydning av insekter og sopper i skogen NO 5
PØL100 Økologisk landbruk NO 5
ECOL201 Økologisk fordypningsoppgave EN, NO 5
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
EDS350 Økologi og samfunn EN 10
MINA410 Økologi og radiobiologi EN 5
NATF240 Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk NO 5
ECOL380 Økologi og forvaltning av elver og innsjøer EN 10
ECOL330 Økologi og bevaring av tropisk regnskog EN 5
BOT240 Økofysiologi hos planter EN, NO 10
BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner NO 5
BUS215 Årsregnskap NO 10
PPFO401 Å være forskende deltaker. Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode EN 15
PPYD300 Yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko EN 10
ILP415 Vitenskapsteori i studier av samfunnsutvikling og planlegging EN 5
VETFORSK403 Vitenskapelig publisering 1
VET403 Vitenskapelig publisering EN, NO 1
ZOOL210 Virveldyr NO 10
BUS314 Virksomhetsstyring NO 5
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger NO 10
NATF330 Viltforvaltning NO 10
NATF230 Viltbiologi og forvaltning NO 15
VL-ANED Videreutdanning lav anestesti NO 15
VL-OD Videreutdanning lav - Odontologi dpl NO 10
VU-PPMD280 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 4 NO 10
VU-PPMD114 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 2 NO 10
VU-PPMD113 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 1 NO 10
VU-PPMD111 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk - Modul 1 NO 15
VU-PPMD101 Videreutdanning i matematikk 1 - Envarialbel kalkulus og statistikk NO 15
INF200 Videregående programmering EN, NO 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
VU-VET310 Veterinæren og det moderne storfehold - modulkurs i storfemedisin for praktiserende veterinærer NO 10
NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur NO 5
EIE222 Verdsetting av fast eiendom NO 10
BUS272 Verdiskapende idéutvikling - Lean Startup NO 5
PPVE200 Veiledningspedagogikk 1 NO 10
THT251 Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger NO 10
THT330 Vegteknologi NO 15
THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer NO 15
FYS251 Varmeoverføring og energi NO 5
MVI261 Varme- og kuldeteknikk I EN, NO 5