Course code ECN380

ECN380 Energimarkeder og regulering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Olvar Bergland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tek opp sentrale problemstillingar kring marknader og regulering i energisektoren og samfunnsøkonomisk analyse av energiprosjekt. Spesifikke emne er: 1) regulering av nettselskap ved hjelp av dynamisk målestokk konkurranse, 2) måling av effektivitet ved hjelp av DEA (data envelopment analysis) og SFA (stochastic frontier analysis), 3) organisering av energimarknader, 4) modelering av energimarknader, 5) stokastisk produksjonsplanlegging, og 6) investering under usikkerhet.
Læringsutbytte:
Gje studentane kunnskap og erfaring med bruk av økonomisk analyseverktøy på energi-økonomiske og -politiske problemstillingar. Gi studentene kunnskap og erfaring med bruk av økonomiske analyseverktøy på sentrale økonomiske problemstillinger i energisektoren.
Læringsaktiviteter:
Forelesningar over utvalte emne, øvingar og gjennomføring av prosjektoppgave.
Læringsstøtte:
Kontortid 2t/uke.
Pensum:
Førsund (2007): "Hydropower Economics", Coelli (2005) "An Introduction to Efficiency and Productivity Anlaysis". Detaljert pensumplan vert delt ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS220 Finansiering og investering, ECN201 Økonometri/ECN202 Innføring i økonometri, ECN280 Energiøkonomi, ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN301 Økonometrisk metode, ECN302 Matematikk for økonomer, ECN311 Mikroøkonomi III, ECN312 Industri- og markedsstruktur.
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent prosjektoppgave. Godkjent oppgave er gyldig i 2 år. Ingen konte mulighet. 
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen (100%)
Sensor:
Ekstern sensor deltar i vurdering av emneinnhold og -organisering, og karakterrsetting på avsluttende muntlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 30t. Organiserte øvinger 10t.
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: A - E / Ikke bestått