Course code ECN355

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2018 - 2019 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
AVHANDLING Avhandlingens tittel: 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-LS Spesialpensum: 0
SPE-PHD-MINA Spesialpensum: 0
FYS001 Forkurs fysikk for FYS100 NO 0
SPE-PHD-REAL Spesialpensum: 0
SPE-PHD-REAL Spesialpensum: 0
ECN001 Forkurs i matematikk NO 0
FYS007 Forkurs fysikk for FYS101 NO 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
VET323 Påsitterpraksis NO 0
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
VET339 Differensieringskurs i Forsøksdyrlære NO 1
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
VET322 Smittevern NO 1.5
FYS375 Energiteknologi, lab NO 10
FYS373 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS376 Solenergi NO 10
FYS377 Digitale elektriske kraftsystemer EN, NO 10
FYS401 Lys og biologisk materie EN 10
FYS476 Solenergi NO 10
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
GEO210 Kvartærgeologi NO 10
GEN220 Genetisk grunnlag for biodiversitet EN 10
PJH230 Frukt og bær NO 10
HET301 Stressbiologi og dyrevelferd NO 10
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
HET210 Husdyrmiljø I NO 10
HET201 Husdyretologi og dyrevelferd NO 10
GMPE240 Parameterestimering NO 10
GMLM210 Anvendt geomatikk NO 10
PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon EN 10
PHI402 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II EN 10
PHI403 Kausalitet og vitenskap EN 10
GMGI350 Digital kartografi NO 10