Course code ECN355

ECN355 Forskningsmetoder i utviklingsøkonomi II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ragnar Arnljot Øygard
Medvirkende: Mette Wik, Arild Einar Bjørn Angelsen, Stein Terje Holden
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Kurset er forbeholdt M-ECON og M-DS-studenter med spesialisering i utviklingsøkonomi.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2015V
Fortrinnsrett: M-DS, M-ECON.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
- Gjennomføre og rapportere datainnsamling fra innsamling av primærdata i felt.
Læringsutbytte:
Studentene skal samle inn et primærdatasett egnet for å gjennomføre analyser som kan føre fram mot masteroppgaven. Datainnsamlingsprosessen skal beskrives og analyseres.
Læringsaktiviteter:
Feltarbeid med veiledning i forkant.
Læringsstøtte:
Studentene vil bli tildelt en veileder som vil veilede i forhold til feltarbeidet.
Pensum:
Angelsen, A. et.al. 2011: Measuring Livelihoods and Environmental Dependence, London: Earthscan
Forutsatte forkunnskaper:
ECN351 eller ECN305 (ECN305/ECN351 kan tas samtidig med ECN355).
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Et datasett innsamlet gjennom feltarbeid i et utviklingsland og rapport om datainnsamlingsprosessen skal innleveres.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer evalueringsopplegget. Interne sensorer vurderer det innleverte arbeidet.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
- Gjennomføre og rapportere datainnsamling fra innsamling av primærdata i felt.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:

Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: :