Course code ECN331

ECN331 Internasjonal økonomi og finans

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Roberto Javier Garcia
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Første gang: Studieår 2003-2004
Siste gang: 2016H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Macroeconomic analysis and international trade (betalingsbalansen) - Balance of payments - Balance of trade - Capital account - Reserves Exchange rates (valutamarkeder) - Law of one price, terms of trade, and purchasing power parity - Forecasting, speculation, hedging and arbitrage: equilibrium exchange - Modelling currency markets Money markets and interest rate determination (pengermarkeder) - Money demand and money supply - Interest parity and exchange rates - Capital markets Fiscal policy, goods market equilbrium Monetary policy and asset market equilibrium (internasjonal pengermarkeder) Alternative exchange regimes and central bank operation (Makroøkonomisk politikk valutaregimer) Capital controls (kapitalkontroll) Monetary union
Læringsutbytte:
Studentene skal tilegne seg en forståelse av økonomisk politikk i åpne økonomier og av virkemåten til internasjonale pengemarkeder. The course is designed to complete the students"s understanding of the basic economics of trade through a formal treatment of the international macro economy and its relation to foreign exchange, foreign exchange regimes, capital movements, exchange rates and macroeconomic policy. Specifically, the student is expected to develop: (1) an understanding the relation of the microeconomics of international trade with the macroeconomics of international transactions (2) an appreciation for the complex relationships between macroeconomic indicators and the foreign exchange marekts, and the interrelationships among assets, goods, and foreign exchange markets and (3) an understanding of the implications of a government"s (and central bank"s) macroeconomic policy/objectives under fixed, flexible and managed foreign exchange regimes and the economic implications of the policy choices from each.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Appleyard og Field (A+F), International Economics, McGraw-Hill , 4th edition, 2006. Houck, Elements of Agricultural Trade Policies, Macmillan Publishing Co., 1986 (Kap. 15). Studiemateriale på nettet.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN230.
Obligatorisk aktivitet:
3-4 øvingsoppgaver.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:

ECN331 gis ikke høsten 2016 (da emneansvarlig har forskningtermin). Emnet er planlagt å gå igjen høsten 2017.

Emnebeskrivelse, forelesningsplan, kursplan og kursmateriale er tilgjengelig på nettet på: http://athene.umb.no/emner/ECN331

Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
21 forelesnings, og øvingstimer. Mellom 3-6 timer per dag fra 09.15 - 12.00 og/eller 14.15-17.00
Eksamensdetaljer: :