Course code ECN312

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II NO 10
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
HET301 Stressbiologi og dyrevelferd NO 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS476 Solenergi NO 10
HFA200 Generell husdyravl NO 10
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
HFA300 Avlsplanlegging EN, NO 10
FYS401 Optiske effekter i materialer EN 10
SKOG304 Skogøkologi EN, NO 10
FYS401 Spectroscopy of Biological Materials and Data Analysis EN 10
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 10
GMPE240 Parameterestimering NO 10
GEO100 Geologi EN 10
GMLM210 Anvendt geomatikk NO 10
GMGD200 Geodesi NO 10
GEO310 Paleomiljø og klimaendringer EN 10
GLA303 Landskap i en globalisert verden: Historiske og teoretiske perspektiver EN 10
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10
GMFO120 Fotogrammetri 1 NO 10
GMFO205 Fotogrammetri 2 NO 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
GMGD222 Anvendt satellittgeodesi NO 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
GMGD310 Fysisk geodesi EN, NO 10
GMGD320 Satellittgeodesi - analyse NO 10
GMGI210 Geografisk analyse og modellering NO 10
GMGI300 Geografiske databasesystemer EN 10
GMGI350 Digital kartografi NO 10
GEO220 Hydrogeologi EN, NO 10
GEO210 Kvartærgeologi NO 10
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
FYS252 Termodynamikk og statistisk fysikk EN 10
FYS377 Digitale elektriske kraftsystemer NO 10
EIE222 Verdsetting av fast eiendom NO 10
FHV340 Pasientsikkerhet og smittevern NO 10
TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg EN 10
FHV313 Psykososiale faktorer og helse NO 10
FHV310 Deltakerorienterte metoder i folkehelsearbeid NO 10
FHV300 Livskvalitet og helsefremming NO 10
EIE320 Ekspropriasjon og grunnerverv NO 10
EIE311 Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting NO 10
EIE310 Eiendomsmarked og analyse NO 10
EIE306 Konfliktbehandling, megling og forhandling NO 10
EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag NO 10
EIE302 Jordskiftearbeid NO 10
TBA270 Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 10
EIE202 Eiendomshistorie NO 10