Course code ECN312

ECN312 Industri- og markedsstruktur

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Olvar Bergland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Emnet skal ikke gis i januar 2020.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet skal ikke gis i januar 2020.

Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.

Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset dekker følgende tema: ikke-kooperativ spillteori, oligopol, produktdifferensiering, vertikale relasjoner, prisdiskriminering og auksjoner.
Læringsutbytte:
Kurset skal gi studentene samfunnsøkonomiske begrep, analysemetoder og verktøy til å kunne forstå, forklare og analysere markedstilpasning, -struktur og -makt og samspillet mellom konkurransevilkår og strategisk adferd. Det legges vekt på bruk av spillteori.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen legges opp med forelesninger kombinert med seminaroppgaver der studentene får testet forståelsen av pensum på ulike problemstillinger.
Læringsstøtte:
Kontortid: 2 t/uke.
Pensum:
P. Belleflamme and M. Peitz (2010): 'Industrial Organization'. (Første eller andre utgave)
Forutsatte forkunnskaper:
ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt/ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd, ECN302 Matematikk for økonomer.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN311 Mikroøkonomi III
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer (100%)
Sensor:
Ekstern sensor deltar i vurdering av emneinnhald og evalueringsopplegget.
Merknader:
Emnet skal ikke gis i januar 2020.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsinnsats er 150 timer, derav 36 timer er organisert aktivitet, og 114 timer er for sjølvstudium og arbeid med oppgåver og case.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Emnet erstatter ECN213 Industri- og markedsstruktur, og en student kan ikke får studiepoeng for begge kurs.
Undervisningstid:
Forelesning: 24t. Kollokviearbeid: 12t.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått