Course code ECN312

ECN312 Industri- og markedsstruktur

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Olvar Bergland
Medvirkende: Kristoffer Midttømme
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset dekker følgende tema: ikke-kooperativ spillteori, oligopol, produktdifferensiering, vertikale relasjoner, prisdiskriminering og auksjoner.
Læringsutbytte:
Kurset skal gi studentene samfunnsøkonomiske begrep, analysemetoder og verktøy til å kunne forstå, forklare og analysere markedstilpasning, -struktur og -makt og samspillet mellom konkurransevilkår og strategisk adferd. Det legges vekt på bruk av spillteori.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen legges opp med forelesninger kombinert med seminaroppgaver der studentene får testet forståelsen av pensum på ulike problemstillinger.
Læringsstøtte:
Kontortid: 2 t/uke.
Pensum:
P. Belleflamme and M. Peitz (2010): 'Industrial Organization'. (Første eller andre utgave)
Forutsatte forkunnskaper:
Mikroøkonomi (ECN211/ECN210), matematikk tilsvarande ECN302.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN311.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer (100%).
Sensor:
Ekstern sensor deltar i vurdering av emneinnhald og evalueringsopplegget.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsinnsats er 150 timer, derav 36 timer er organisert aktivitet, og 114 timer er for sjølvstudium og arbeid med oppgåver og case.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Emnet erstatter ECN213, og en student kan ikke får studiepoeng for begge kurs.
Undervisningstid:
Forelesning: 24t. Kollokviearbeid: 12t.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått