Course code ECN312

ECN312 Industri- og markedsstruktur

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Olvar Bergland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset inneheld fylgjande tema: ikkje-kooperativ spelteori, marknadsmakt, monopol, oligopol, horisontale og vertikale relasjonar, og strategisk adferd for avgrensing av konkurranse.
Læringsutbytte:
Kurset skal gje studentane samfunnsøkonomiske omgrep, analysemetode og verktøy til å kunne forstå, forklare og analysere marknadstilpasning, -struktur og -makt og samspelet mellom konkurransevilkår og strategisk adferd. Det vert lagt vekt på bruk av spelteori.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen legges opp med forelesninger kombinert med case studier og prosjektarbeid som fremlegges i kollokviegrupper.
Læringsstøtte:
Kontortid: 2 t/uke.
Pensum:
P. Belleflamme and M. Peitz (2010): 'Industrial Organization'. (Atterhald om endring.)
Forutsatte forkunnskaper:
Mikroøkonomi (ECN211/ECN210), matematikk tilsvarande ECN302.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN311.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Avsluttende eksamen som teller 100 %, 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar i vurdering av emneinnhald og evalueringsopplegget.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsinnsats er 150 timer, derav 36 timer er organisert aktivitet, og 114 timer er for sjølvstudium og arbeid med oppgåver og case.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Emnet erstatter ECN213, og en student kan ikke får studiepoeng for begge kurs.
Undervisningstid:
Forelesning: 24t. Kollokviearbeid: 12t.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått