Course code ECN304

ECN304 Adferds- og eksperimentell økonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Stein Terje Holden
Medvirkende: Frode Alfnes, Arild Einar Bjørn Angelsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emner i adferdsøkonomi: Rasjonell og irrasjonell adferd, usikkerhet og forventet nytteteori, prospekt teori, tidspreferanser og diskontering, risikopreferanser og risikoadferd, altruisme, rettferdighet, tillit.

Tema i eksperimentell økonomi: Prinsipper for design av eksperimenter, implementering av laboratorieeksperimenter, felteksperimenter.

Læringsutbytte:

Studentene lærer å skille mellom rasjonell og irrasjonell adferd basert på forventet nytteteori.

Studentene lærer om systemtatiske avvik fra forventet nytteteori og hvordan prospekt teori kan predikere slike systematiske avvik.

Studentene lærer om fordeler og ulemper med laboratorie of felt eksperimenter (intern og ekstern validitet).

Studentene lærer et sett av standard eksperimentelle spill og metoder og hva som er blitt lært om adferd ved hjelp av disse: Diktator spillet, Ultimatum spillet, Tillitsspillet, Fellesgode spillet, metoder får måle risikopreferenser, metoder for å måle tidspreferanser.

Studentene får også i oppgave å designe sitt eget eksperiment som de vil presentere i klassen

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger.
Læringsstøtte:
Detaljert kursbeskrivelse vil foreligge vedkursstart med litteratur til de ulike emnene. Litteratur gjøres tilgjengelig gjennom websystemet.
Pensum:
Pensum vil bli offentliggjort ved begynnelsen av kurset. Generell lærebok: Wilkinson, N. and Klaes, M. (2012). An Introduction to Behavioral Economics. 2nd Edition. Palgrave Macmillan.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN201 Økonometri, STAT100 Statistikk, ECN311 Mikroøkonomi III.
Obligatorisk aktivitet:
Fire obligatoriske øvinger må være innlevert og godkjent (kvalitetsstandard) før man kan gå opp til eksamen. Øvinger er gyldige til neste gang emnet gis og ved påfølgende konte-eksamen. 
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer (100%)
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 timer forelesning pr uke og 0-2 timer øvinger pr uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått