Course code ECN304

ECN304 Adferds- og eksperimentell økonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Stein Terje Holden
Medvirkende: Frode Alfnes, Øyvind Nystad Handberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emner i adferdsøkonomi: Rasjonell og irrasjonell adferd, usikkerhet og forventet nytteteori, prospekt teori, tidspreferanser og diskontering, risikopreferanser og risikoadferd, altruisme, rettferdighet, tillit.

Tema i eksperimentell økonomi: Prinsipper for design av eksperimenter, implementering av laboratorieeksperimenter, felteksperimenter.

Læringsutbytte:
Få en oversikt over viktige emner I adferdsøkonomi som omfatter nyere litteratur, en oversikt over forkningsmetoder i eksperimentell adferdsøkonomi som omfatter laboratorie og felteksperimenter.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger.
Læringsstøtte:
Detaljert kursbeskrivelse vil foreligge i Fronter.
Pensum:
Pensum vil bli offentliggjort ved begynnelsen av kurset. Generell lærebok: Wilkinson, N. and Klaes, M. (2012). An Introduction to Behavioral Economics. 2nd Edition. Palgrave Macmillan.
Forutsatte forkunnskaper:
Økonometri (ECN201), Statistikk (STAT100), Mikroøkonomi (ECN311).
Obligatorisk aktivitet:
Fire obligatoriske øvinger må være innlevert og godkjent (kvalitetsstandard) før man kan gå opp til eksamen. Øvinger er gyldige til neste gang emnet gis og ved påfølgende konte-eksamen. 
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3.5 timer (100 %).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 timer forelesning pr uke og 0-2 timer øvinger pr uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått