Course code ECN270

ECN270 Naturressursøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Knut Einar Rosendahl
Medvirkende: Arild Einar Bjørn Angelsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesninger og øvinger vil behandle følgende temaer: Samspill økonomi - miljø, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, optimalt forurensningsnivå, regulering av forurensning, internasjonale miljøavtaler.
Læringsutbytte:
Kandidater fra emnet skal være i stand til å anvende økonomisk teori for å analysere sentrale problemstillinger i forvaltning av miljø og naturressurser. Disse omfatter: samspill økonomi-miljø, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, optimalt forurensningsnivå, regulering av forurensning, og internasjonale miljøavtaler.
Læringsaktiviteter:
Emnet vil omfatte forelesninger og øvinger. Studenten må bestå tre obligatoriske øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
Nettstøtte. Øvingstimer.
Pensum:
Perman, R., Y. Ma, M. Common, D. Maddison, J. McGilvray. 2011. Natural Resource and Environmental Economics. 4th ed. London: Longman.
Forutsatte forkunnskaper:
Mikroøkonomi tilsvarende ECN210 eller ECN211.
Obligatorisk aktivitet:
Tre av fire øvingsoppgaver må være bestått. Obligatoriske aktiviteter er gyldig til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer: 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 timer pr uke forelesninger (12x2) og 4x2 timer oppgavegjennomgang.
Eksamensdetaljer: :