Course code ECN270

ECN270 Naturressursøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Knut Einar Rosendahl
Medvirkende: Therese Dokken, Ståle Navrud, Arild Einar Bjørn Angelsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesninger og øvinger vil behandle følgende temaer: Samspill økonomi - økologi, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, regulering av forurensning, verdsetting av miljø- og naturressurser, internasjonale miljøavtaler.
Læringsutbytte:
Kandidater fra emnet skal være i stand til å anvende økonomisk teori for å analysere sentrale problemstillinger i forvaltning av miljø og naturressurser. Disse omfatter: samspill økonomi-økologi, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, regulering av forurensning, verdsetting av miljø- og naturressurser, og internasjonale miljøavtaler.
Læringsaktiviteter:
Emnet vil omfatte forelesninger og øvinger. Studenten må bestå tre obligatoriske øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Perman, R., Y. Ma, M. Common, D. Maddison, J. McGilvray. 2011. Natural Resource and Environmental Economics. 4th ed. London: Longman.
Forutsatte forkunnskaper:
Mikroøkonomi tilsvarende ECN210 eller ECN211.
Obligatorisk aktivitet:
Tre av fire øvingsoppgaver må være bestått.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer: 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Anslag for tidsbruk: Forelesninger: 13 * 2 = 26 t Oppgaveløsning: 4 oppgaver a 4 t = 16 t Litteratur: 108 t SUM: 150 t
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2-4 timer pr uke forelesninger og oppgavegjennomgang (13 dobbelttimer med forelesninger + 4 dobbelttimer med gjennomgang av oppgaver)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått