Course code ECN263F

ECN263F Matvaremarkeder og politikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Eystein Ystad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2021-2022
Siste gang: 2022V
Fortrinnsrett: Studenter med studierett "Digitale enkeltemner"
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Trenger du mer innsikt i økonomiske og politiske faktorer som påvirker matvaremarkedet gjennom hele verdikjeden? Dette kurset gir en innføring i systemene, analyserer påvirkningsfaktorer og vurderer fremtidsperspektiver.

I dette kurset vil du lære mer om:

  • Verdikjeder i matmarkedet: Ulike horisontale og vertikale strukturer, ulike eierskap (samvirke, annet), makt og konkurranse, vertikal koordinering og integrasjon; strategisk posisjonering og konkurransefordeler i matindustrien. 
  • Matsektoren som næringsmiljø: Skalafordeler og samspilleffekter (klyngeeffekter) i matsektoren, marint og jordbruksbasert, innovasjon og innovasjonssystemer. Utviklingen i norsk matsektor, status og utviklingstrekk i lys av internasjonal matvareøkonomi. 
  • Matsektorpolitikk: Samfunnsøkonomisk verdiskaping og konkurranseevne, argumenter for offentlig regulering; Mattrygghet, matvaresikkerhet, handelspolitikk og intellektuelle rettigheter. 
Læringsutbytte:
Studentene kjenner analyseverktøy for struktur, konkurranseforhold og reguleringer i verdikjedene for matvarer, har innsikt i sentral virkemidler for regulering av norsk matsektor (importvern, konkurransepolitikk, markedsordninger), og kan drøfte strategisk posisjonering (markedssegmenter, produktutvikling, merkevarebygging, forretningssystem mm.), og reguleringsbehov i matvaresektoren.
Læringsaktiviteter:

Forelesninger på campus som blir streamet, slik at det er mulig å følge emnet via nett. Forelesningene vil bli tatt opp og lagt ut i læringsplattformen Canvas.

Det er krav om deltakelse på undervisningen, enten fysisk i klasserommet eller digitalt via streaming. Ved eventuelt forfall til en forelesning kan kravet om deltakelse oppfylles ved å gå gjennom opptaket i ettertid, etter avtale med foreleser.

Læringsstøtte:
Aktiv deltagelse under forelesningene kan antas å ha vesentlig betydning for læringsutbytte. Det samme har selvstendig arbeid med eksempler på mulige eksamensoppgaver, i tillegg til arbeid med oppgitt pensum. Foreleser er tilgjengelig etter forelesninger og kan også kontaktes i forkant av undervisningen og før eksamen.
Pensum:
Pensumoversikt blir tilgjengelig på Canvas innen kursstart. 
Forutsatte forkunnskaper:

Grunnleggende kunnskap i mikroøkonomi

Anbefalte forkunnskaper:

Noe kjennskap til landbrukspolitikk.

Obligatorisk aktivitet:
Det er krav om deltakelse på undervisningen, enten fysisk i klasserommet eller digitalt via streaming. Ved eventuelt forfall til en forelesning kan kravet om deltakelse oppfylles ved å gå gjennom opptaket i ettertid, etter avtale med foreleser.
Vurderingsordning:

Emnet avsluttes med en 3,5-timers digital skriftlig hjemmeeksamen som teller 100%.

Tid for eksamen: 24. juni 2022, kl. 09:00-12:30

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser. 
Merknader:

Kurset er i utgangspunktet et ordinært studentkurs ved Handelshøyskolen NMBU, som vi denne gangen har valgt å åpne også for andre målgrupper. Kurset kan være aktuelt for ansatte i samvirkesektoren, dagligvaresektor, private sammenslutninger av matprodusenter, landbruksforvaltningen, bønder, tillitsvalgte.

Ingen kursavgift, kun semesteravgift på kr 470.

Du skal ikke å betale semesteravgift til flere institusjoner i samme semester. Har du betalt semesteravgift for våren 2022 til en annen utdanningsinstitusjon, kan du laste opp kvitteringen på betalt avgift når du melder deg på et av våre kurs.

Løpende påmelding, "førstemann til mølla".

Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

Mangler du generell studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse.Ferdig utfylt realkompetansesøknad med vedlagt dokumentasjon må lastes opp ved påmelding. For nærmere informasjon, se Generell studiekompetanse/realkompetanse | NMBU

ECN263F kan velges av studenter som har studieretten "Digitale økonomiemner" (EE-DIGØK) og studenter med opptak til årsenheten i Bærekraftig økonomi og ledelse. Studenter med annen studierett ved NMBU kan melde seg til emnekoden ECN263.

Undervisningstid:

9 forelesninger hver på 3 timer. Undervisningsstart er onsdag 1. juni kl. 9.15.

Det er undervisning fra kl. 9.15-12.00 følgende dager: 1.juni, 2. juni, 3. juni, 7. juni, 8. juni, 9. juni, 13. juni, 14. juni og 15. juni.

Eksamensdetaljer: :