Course code ECN202

ECN202 Innføring i økonometri

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Dag Einar Sommervoll
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Siste gang: 2019H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesningene i ECN202 omhandler regresjon med en eller flere variabler, modell konstruksjon og hypotesetesting. Det blir gitt en innføring i bruk av Excel for estimering av økonometriske problemer. Emnet blir videre behandlet i kursene ECN201 Econometrics, mer avansert i ECN301 Econometric Methods og i BUS321 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder.
Læringsutbytte:
ECN202 gir en praktisk innføring i økonometrisk metode, med hovedvekt på regresjonsanalyse. Etter kurset skal studentene kunne anvende økonometriske metoder på forskjellige typer data ved hjelp av Excel. Studentene skal kunne konstruere modeller, gjennomføre analyser og evaluere resultatene på en kritisk måte. Hovedvekten er lagt på anvendelsen av økonometri og tolkningen av empiriske resultater.
Læringsaktiviteter:
Forelesning og oppgaveløsning.
Læringsstøtte:
Lærervil ha kontortid 2 timerperuke forå besvare spørsmål. Videre haremnet en nettside hvoroppgaverog annet kursrelatert materiale vil bli å finne.
Pensum:
Lærebok blir gitt ved begynnelsen av semesteret.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskap innen matematikk, statistikk og mikroøkonomi: MATH100 Brukerkurs i matematikk eller ECN102 Innføring i matematikk for økonomer, STAT100 Statistikk, ECN110 Innføring i mikroøkonomi.
Anbefalte forkunnskaper:
Kurs i økonomi.
Obligatorisk aktivitet:
Det vil være tre hjemmeoppgaver, hvorav to må godkjennes for å gå opp til eksamen. 
Vurderingsordning:
Skriftlig ekamen, 3,5 timer (100%)
Sensor:
Emnet er bedømt av en intern sensor. Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN201 Økonometri - 5 stp, STAT200 Regresjon - 5 stp.
Undervisningstid:
36 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått