Course code ECN202

ECN202 Innføring i økonometri

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Frode Alfnes
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesningene i ECN202 omhandler regresjon med en eller flere variabler, modell konstruksjon og hypotesetesting. Det blir gitt en innføring i bruk av Excel for estimering av økonometriske problemer. Emnet blir videre behandlet i kursene ECN201 (Econometrics) , mer avansert i ECN301 (Econometric Methods) og i BUS321 (Empiriske analyser av finans- og varemarkeder).
Læringsutbytte:
ECN202 gir en praktisk innføring i økonometrisk metode, med hovedvekt på regresjonsanalyse. Målet er at studentene lærer å anvende økonometriske metoder på forskjellige typer data ved hjelp av Excel. Studentene skal lære å konstruere modeller, gjennomføre analyser og evaluere resultatene på en kritisk måte. Hovedvekten er lagt på anvendelsen av økonometri og tolkningen av empiriske resultater.
Læringsaktiviteter:
Forelesning og oppgaveløsning.
Læringsstøtte:
Lærervil ha kontortid 2 timerperuke forå besvare spørsmål. Videre haremnet en nettside hvoroppgaverog annet kursrelatert materiale vil bli å finne.
Pensum:
Lærebok blir gitt ved begynnelsen av semesteret.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskap innen matematikk, statistikk og mikroøkonomi: MATH100, STAT100, ECN210.
Anbefalte forkunnskaper:
Kurs i økonomi.
Obligatorisk aktivitet:
Det vil være tre hjemmeoppgaver, hvorav to må godkjennes for å gå opp til eksamen. Godkjente oppgaver er gyldig i et og et halvt år.
Vurderingsordning:
Skriftlig ekamen, 3,5 timer (100%). 
Sensor:
Emnet er bedømt av en intern sensor. Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN201- 5 stp, STAT200 - 5 stp.
Undervisningstid:
36 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått