Course code ECN150

ECN150 Innføring i utviklingsøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Mette Wik
Medvirkende: Ragnar Arnljot Øygard, Stein Terje Holden, Arild Einar Bjørn Angelsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2015H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Hvem er de fattige? Hva er vekst og utvikling? Hvorfor er noen land fattige og andre rike? Klassiske og nyere teorier for vekst og utvikling. Fattigdom og ulikhet. Befolkningsvekst. Urbanisering og migrasjon fra landsbygda. Utdanning og helse. Landbruk og utvikling på landsbygda. Miljø og utvikling. Globalisering, fattigdom og miljø.
Læringsutbytte:
Etter kurset skal studentene ha oversikt over: 1) Typiske kjennetegn for utviklingsland. 2) Viktige teorier og modeller for økonomisk utvikling og redusert fattigdom. 3) Aktuelle utviklingsproblemer og mulige virkemidler for å løse disse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid og øvinger, samt selvstendige oppgaver.
Læringsstøtte:
Lærer har kontortid. Studentene oppfordres til å bruke denne tiden til å diskutere problemer.
Pensum:
Uncertain, but probably Todaro, M. P. and S. C. Smith. Economic Development. Addison Wesley.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN 110 eller ECN101 eller EDS140.
Obligatorisk aktivitet:
En eller flere semesteroppgaver som må godkjennes for å få gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
3.5 timers skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor vil kontrollere pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning. Dette vil være med å sikre kvaliteten på kurset og det akademiske nivået.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: ca 13 timer. Øvinger med lærer: ca 13 timer. Egeninnsats: Øvingerer / semesteroppgave: 60 timer, lese: 65 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Inntil fire timer forelesninger/øvinger pr. uke. Detaljert oversikt deles ut ved semesterstart.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått