Course code DYR213

DYR213 Dyrevelferd

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Kristine Eraker Aasland Hansen
Medvirkende: Randi Margit Gerda Oppermann Moe
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret.
Første gang: Studieår 2016-2017
Siste gang: 2018V
Fortrinnsrett: B-DYR
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

3 ukers teoretisk kurs. Dyrevelferd og husdyrmiljø gir en generell innføring dyrevelferd med fokus på atferds og helsemessige aspekter ved dyrevelferd, samt dyreetikk. 

Kurset vil blir undervist sammen med veterinærstudentenes blokk 334 modul dyrevelferd. 

Læringsutbytte:

Fagområdet Dyrevelferd skal gi studentene en grunnleggende forståelse av det veterinærmedisinske og etologiske grunnlaget for dyrevelferd, med fokus på dyrevelferd i norske husdyrmiljøer samt sports- og familiedyr.

Kunnskapsmål

Etter endt eksamen i dyrevelferd skal studenten kunne:

 • Redegjøre for ulike definisjoner av dyrevelferd og hvordan definisjonene påvirker valg av velferdsindikatorer
 • Forklare forskjell og sammenheng mellom begrepene dyrevelferd, dyreetikk og dyrevern
 • Beskrive viktige etologiske begreper med betydning for dyrs velferd.
 • Redegjøre for helsemessige, fysiologiske, kognitive, emosjonelle og atferdsmessige indikatorer på velferdsstatus
 • Beskrive velferdsproblemer hos produksjonsdyr og sports- og familiedyr
 • Redegjøre for betydningen av husdyrmiljøet i generelle termer, spesielt sammenhengen mellom miljø, helse og velferd
 • Kort kunne beskrive velferdskonsekvenser av avlsarbeid
 • Redegjøre for veterinærenes og dyrepleiernes roller og plikter i dyrevernsaker
 • Redegjøre for hvordan mennesker kan påvirke dyrevelferden

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne:

 • Lese og forstå fagstoff om dyrevelferd.
 • Bidra til å tolke dyrevelferd på individ- og besetningsnivå og kjenne begrensningene ved slike tolkninger.

Generell kompetanse

Studentene skal ha forståelse for kompleksiteten i dyrevelferdsbegrepet

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner
Læringsstøtte:
Blokkansvarlig, modulansvarlig og faglærere vil være tilgjengelig i kontortiden i kursukene. 
Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Blokkene forut i studiet.
Anbefalte forkunnskaper:
Blokkene forut i studiet.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesningene er ikke obligatoriske.
Vurderingsordning:
Gruppe-eksamen med framføring. Bestått / ikke bestått.
Sensor:
Modulansvarlig vil delta på gruppe-eksamen.
Merknader:

Krav til eget utstyr

Ingen

HMS

Ikke spesifikke rutiner for denne blokka.

Normert arbeidsmengde:
30 timer x 5 studiepoeng = 150 timer.
Undervisningstid:
Kurset varer i 3 uker. De to første ukene vil inneholde forelesninger. Den siste uka vil bli brukt til selvstudium og muntlig eksamen.
Eksamensdetaljer: :