Course code DYR213

DYR213 Dyrevelferd

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Kristine Eraker Aasland Hansen
Medvirkende: Randi Margit Gerda Oppermann Moe
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Dyrevelferd og husdyrmiljø gir en generell innføring dyrevelferd med fokus på atferds og helsemessige aspekter ved dyrevelferd, samt dyreetikk. 
Læringsutbytte:

Fagområdet Dyrevelferd skal gi studentene en grunnleggende forståelse av det veterinærmedisinske og etologiske grunnlaget for dyrevelferd, med fokus på dyrevelferd i norske husdyrmiljøer samt sports- og familiedyr.

Kunnskapsmål

Etter endt eksamen i dyrevelferd skal studenten kunne:

 • Redegjøre for ulike definisjoner av dyrevelferd og hvordan definisjonene påvirker valg av velferdsindikatorer
 • Forklare forskjell og sammenheng mellom begrepene dyrevelferd, dyreetikk og dyrevern
 • Beskrive viktige etologiske begreper med betydning for dyrs velferd.
 • Redegjøre for helsemessige, fysiologiske, kognitive, emosjonelle og atferdsmessige indikatorer på velferdsstatus
 • Beskrive velferdsproblemer hos produksjonsdyr og sports- og familiedyr
 • Redegjøre for betydningen av husdyrmiljøet i generelle termer, spesielt sammenhengen mellom miljø, helse og velferd
 • Kort kunne beskrive velferdskonsekvenser av avlsarbeid
 • Redegjøre for veterinærenes og dyrepleiernes roller og plikter i dyrevernsaker
 • Redegjøre for hvordan mennesker kan påvirke dyrevelferden

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne:

 • Lese og forstå fagstoff om dyrevelferd.
 • Bidra til å tolke dyrevelferd på individ- og besetningsnivå og kjenne begrensningene ved slike tolkninger.

¿Generell kompetanse

Studentene skal ha forståelse for kompleksiteten i dyrevelferdsbegrepet

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner
Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Fronter.
Anbefalte forkunnskaper:
Fysiologi og klinikk
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Gruppe-eksamen med framføring.
Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Ingen

HMS

Ikke spesifikke rutiner for denne blokka.

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Gruppeeksamen: Bestått / Ikke bestått