Course code DYR212

DYR212 Klinikkdrift og ledelse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Åshild Roaldset, Trine Marie L'Abée-Lund Normann
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2016-2017
Siste gang: 2018V
Fortrinnsrett: B-DYR
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Uke 1. Klinikkdrift/HMS: Gir en basiskunnskap for oppstart av næringsvirksomhet, prinsipper for å sikre lønnsomhet og team-arbeid i yrkeslivet.

Temaer som gjennomgås denne uken er:

  • Prising; økonomi; fortjeneste
  • Forsikring
  • Legemidler og legemiddelforvaltning
  • Samarbeid i team veterinær-dyrepleier
  • Konsultasjonen og kommunikasjon
  • Fagforbundet og Den Norske Veterinærforening: tariffavtaler, lønn, takster, etikk
  • HMS på arbeidsplassen

Uke 2. Ledelse og teamarbeid: beskrivelse fra Trine L'Abee Lund (2.undervisningsuke)

Læringsutbytte:

Formål

Undervisningen skal gi studenten en introduksjon til yrkeslivet og en forståelse for sin rolle som en del av et team på arbeidsplassen. Studenten vil også få en innføring i enkel klinikkdrift og økonomi.

Undervisningen vil gi studenten en innføring i noen forskjellige roller en dyrepleier kan inneha i yrkeslivet som feks ansatt, leder, del av et tverrfaglig team på arbeidsplassen.

Undervisningen skal gi studenten forståelse og innsikt i hvordan det er å jobbe i et team med veterinærer og hvilket ansvar og roller de forskjellige yrkene har i et team.

Læringsutbytte

Etter endt undervisning skal studenten kunne:

  • Forholde seg reflektert i sin rolle som dyrepleier i forskjellige situasjoner og som en del av et team. Dette innebærer å tenke gjennom sin egen adferd i grupper, ha lært om typiske gruppeprosesser og håndtering av viktige temaer som konfliktløsning, tillitsbygging og kommunikasjon.
  • Være godt orientert om det samfunn og arbeidsliv han/hun skal møte etter endt studium og således være i stand til å ta kloke og velreflekterte karrierevalg.
Læringsaktiviteter:
Begge ukene er lagt opp til fellesundervisning med veterinærstudenter. Det vil være en blanding av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid med rollespill mm.Det vil være noen enkelt forelesninger/ timer hvor dyrepleier- og veterinærstudenter vil være adskilt. Det vil således være en kombinasjon av teoretisk og praktisk undervisning og det legges opp til studentaktive læringsformer.
Pensum:
Se Canvas
Obligatorisk aktivitet:
Undervisningen er obligatorisk. Ved gyldig fravær utover en dag må studenten levere inn oppgaver i faget. Ved ugyldig fravær må kurset følges neste studieår.
Vurderingsordning:

Studenten gir en presentasjon innenfor tema og undervisning. Presentasjonen må bestås for å bestå kurset.

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr

Ingen

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :