Course code DYR212

DYR212 Klinikkdrift og ledelse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Åshild Roaldset, Trine Marie L'Abée-Lund Normann
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Uke 1. Klinikkdrift/HMS: Gir en basiskunnskap for oppstart av næringsvirksomhet og prinsipper for å sikre lønnsomhet.

Temaer som gjennomgås denne uken er:

  • Prising; økonomi; fortjeneste
  • Forsikring
  • Legemidler og legemiddelforvaltning
  • Næringslivet og yrkeslivet
  • Det veterinærmedisinske rettsrådet
  • Konsultasjonen og kommunikasjon
  • Fagforbundet og NDAF
  • HMS på arbeidsplassen

Uke 2. Ledelse og teamarbeid: beskrivelse fra Anne Storset (2.undervisningsuke)

Læringsutbytte:

Formål

Undervisningen skal gi studenten en introduksjon til yrkeslivet og en forståelse for sin rolle som en del av et team på arbeidsplassen. Studenten vil også få en innføring i klinikkdrift og økonomi.

Undervisningen vil gi studenten en innføring i de forskjellige rollene dyrepleieren kan ha som ansatt, tillitsvalgt, leder og fagperson. Dyrepleieren må da utføre disse rollene i samspill med kolleger, kunder, ansatte, ledere og andre yrkesgrupper.

Undervisningen vil gi studenten et innblikk i et variert yrke med mange muligheter med hensyn på karrierevei.

Læringsutbytte

Etter endt undervisning skal studenten kunne:

  • Forholde seg reflektert i sin rolle som dyrepleier i forskjellige situasjoner; som leder, som ansatt, som næringsdrivende. Dette innebærer å tenke gjennom sin egen adferd i grupper, ha lært om typiske gruppeprosesser og håndtering av viktige temaer som konfliktløsning, tillitsbygging og kommunikasjon.
  • Være godt orientert om det samfunn og arbeidsliv han/hun skal møte etter endt studium og således være i stand til å ta kloke og velreflekterte karrierevalg.
Læringsaktiviteter:
Det vil bli flere fellesforelesninger med veterinærstudentene de to første ukene. Det vil også bli noen enkeltforelesninger kun for dyrepleierstudentene. Det vil være gruppearbeid, rollespill, diskusjoner og gruppevis presentasjoner. Den siste uken vil være kun for dyrepleierstudentene og inkluderer forelesninger og diskusjoner. Det vil således være en kombinasjon av teoretisk og praktisk undervisning og det legges opp til studentaktive læringsformer.
Pensum:
Se Fronter
Obligatorisk aktivitet:
Undervisningen er obligatorisk. Ved gyldig fravær utover en dag må studenten levere inn oppgaver i faget. Ved ugyldig fravær må kurset følges neste studieår.
Vurderingsordning:

Studenten gir en presentasjon innenfor tema og undervisning. Presentasjonen må bestås for å bestå kurset.

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr

Ingen

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Muntlig presentasjon og obligatorisk aktivitet: Bestått / Ikke bestått