Course code DPLOSCE

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
TBA190 Trehus med bærekraft NO 10
TBA150 Bygningsanalyse EN, NO 5
TBA110 Frihåndstegning NO 5
TBA100 Bygningshistorie NO 5
STIN300 Statistisk programmering i R EN, NO 5
STIN100 Biologisk data-analyse NO 10
STAT370 Utvalgte emner i statistikk. EN, NO 5
STAT351 Statistisk teori EN 10
STAT340 Anvendte metoder i statistikk EN, NO 10
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse EN 5
STAT200 Regresjon EN 5
STAT101 Prosjektbasert innføring i statistikk NO 10
STAT100 Statistikk NO 10
SPE-VET Spesialpensum 0
SPE-PHD-ILP Spesialpensum: 0
SPE-M-VM Spesialpensum 0
SPE-M-RB Spesialpensum 0
SPE-M-PV Spesialpensum 0
SPE-M-MR Spesialpensum 0
SPE-M-MAT Spesialpensum 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
SPE-M-BIOTEK Spesialpensum 0
SPE-B-MINA Spesialpensum 0
SPE-B-HV Spesialpensum 0
SPE-B-DS Spesialpensum 0
SPE-B-AKVA Spesialpensum 0
SKS300 Skogøkologi EN, NO 10
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II NO 10
SKOG305 Utvalgsbasert skogkartlegging NO 5
SKOG303 Skogskjøtsel og skogproduksjon NO 10
SKOG302 Flerbruk i skog NO 10
SKOG300 Skogplanlegging NO 10
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse NO 10
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk NO 10
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket NO 10
SKOG220 Skogbehandling NO 10
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 5
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging NO 5
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
SKOG102 Innføring i skogforvaltning NO 5
SKOG101 Skogteknologi NO 5
SKOG100 Skogforvaltning NO 10
SDP406 Akademisk skriving og publisering EN 5
SDP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
SDG302 Bærekraftig planteproduksjon EN, NO 5
SDG301 Klimakalkulatorer for plante- og husdyrproduksjoner NO 5
SDG300 Bærekraftsmål i matsystemer med planter og dyr EN 5
SDG201 Klimagasser fra plante- og husdyrproduksjoner NO 5
SDG200 Bærekraftige matproduksjonssystemer NO 5
RØP330 Investerings- og prosjektanalyse i skog-, energi- og ressursforvaltning NO 10