Course code DIFVOP07

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2019 - 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
GLA305 The Right to Landscape - Human Rights and Development EN 10
GEO310 Paleomiljø og klimaendringer EN, NO 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
GEO220 Hydrogeologi EN, NO 10
GEO210 Kvartærgeologi NO 10
LAA216 Konstruksjonsteknikk NO 10
MATH310 Utvalgte emner i anvendt matematikk EN 10
LAA307 Planlegging av gravplasser NO 10
SKOG303 Skogskjøtsel og skogproduksjon NO 10
TBA210 Husbyggingsteknikk II NO 10
TBA190 Husbyggingsteknikk I NO 10
TBA160 Bygningsplanlegging I med DAK NO 10
STIN100 Biologisk data-analyse NO 10
STAT360 Teoretisk statistikk II EN, NO 10
STAT340 Anvendte metoder i statistikk EN 10
STAT321 Teoretisk statistikk I EN 10
STAT101 Prosjektbasert innføring i statistikk NO 10
STAT100 Statistikk NO 10
SKS300 Skogøkologi EN, NO 10
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II NO 10
SKOG302 Flerbruk i skog NO 10
TBA261 Bygningsplanlegging II NO 10
SKOG300 Skogplanlegging NO 10
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse NO 10
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk NO 10
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket NO 10
SKOG220 Skogbehandling NO 10
SKOG100 Skogforvaltning NO 10
RØP330 Prosjektanalyse og prosjektledelse i skog-, energi- og ressursforvaltning NO 10
REIS300 Naturbasert reiseliv EN 10
REIS202 Introduksjon til masterstudier i naturbasert reiseliv NO 10
PPXP100 Ex. Paed. NO 10
PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte NO 10
PPFO402 Forskerens egen utvikling EN, NO 10
TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg EN 10
TBA270 Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 10
PLV321 Plantepatologi og resistensforedling EN, NO 10
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer NO 10
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
ZOOL250 Atferdsøkologi NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
ZOOL210 Virveldyr NO 10
VU-LAB160 Forsøksdyrlære for ansatte ved forsøksdyravdelinger (FELASA B) NO 10
VH-LAB Forsøksdyrlære for forskere NO 10
VETFORSK360 Laboratory Animal Science For Research Workers 10
VANN210 Limnologi / ferskvannsøkologi NO 10
VANN200 Hydrologi NO 10
TRE210 Trelastindustri NO 10
TPS210 Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk NO 10
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring NO 10