Course code DIFSTF07

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2018 - 2019 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
GMGI300 Geografiske databasesystemer EN, NO 10
GMGI210 Geografisk analyse og modellering NO 10
PJH212 Produksjonssystem for eng- og beitevekster og korn EN, NO 10
GMGD320 Satellittgeodesi - analyse NO 10
GMGD222 Anvendt satellittgeodesi NO 10
GEO100 Geologi NO 10
PJH240 Grønnsaker og potet NO 10
GMGD211 Anvendt geomatikk NO 10
GMGD200 Geodesi NO 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
PJH250 Planteproduksjon i regulert klima EN, NO 10
GMFO205 Fotogrammetri 2 NO 10
GMFO120 Fotogrammetri 1 NO 10
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10
PJH340 Kvalitet i matplanter EN, NO 10
GEO310 Paleomiljø og klimaendringer EN, NO 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
PJH350 Produksjonsfysiologi i veksthus EN, NO 10
GEO220 Hydrogeologi EN, NO 10
FYS272 Energifysikk NO 10
FYS301 Lys og biologisk materie EN 10
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
PLV210 Plantevern i grøntanlegg NO 10
EIE306 Konfliktbehandling, megling og forhandling NO 10
FHV340 Pasientsikkerhet og smittevern NO 10
FHV313 Mennesket og miljø NO 10
FHV310 Aktivitetsvitenskap - Intervensjonskompetanse NO 10
FHV300 Aktivitetsvitenskap - helsefremmende opplevelser og aktiviteter NO 10
REIS300 Naturbasert reiseliv EN 10
RØP330 Prosjektanalyse og prosjektledelse i skog-, energi- og ressursforvaltning NO 10
EIE320 Ekspropriasjon og grunnerverv NO 10
EIE311 Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting NO 10
EIE310 Eiendomsmarked og analyse NO 10
EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag NO 10
FHV365 Feltstudie i Tanzania EN 10
EIE302 Jordskiftearbeid NO 10
SKOG100 Skogforvaltning NO 10
EIE222 Verdsetting av fast eiendom NO 10
EIE202 Eiendomshistorie NO 10
EIE200 Eiendomsregistrering og eiendomsdanning NO 10
EIE105 Kart- og landmålingslære NO 10
SKOG220 Skogbehandling NO 10
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket NO 10
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk NO 10
REIS202 Introduksjon til masterstudier i naturbasert reiseliv NO 10
FHV371 Utveksling i folkehelsefag EN 10
FYS252 Termodynamikk og statistisk fysikk NO 10
FYS100 Fysikk og natur NO 10
PLV321 Plantepatologi EN, NO 10
FYS245 Kvantefysikk NO 10