Course code DIFSTF07

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2017 - 2018 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
IMRT199 Prosjektarbeid EN, NO 5
LAA345 Fordypningsmodul av LAA340 eller LAA341 EN, NO 5
LAA110 IMPULS NO 5
LAA207 Universell utforming NO 5
LAA211 Hagekunstens og landskapsarkitekturens historie NO 5
LAA221 Profesjonskurs I. Anbuds- og prosjektdokumenter NO 5
LAA270 Detaljplanlegging for gang, sykkel og kollektivtransport i byområder NO 5
LAA312 Seminar i landskapsarkitekturteori NO 5
LAA327 Fordypning i LAA307 - planlegging av gravplasser NO 5
KJB320 Proteomikk I EN, NO 5
KJB311 Protein NMR EN, NO 5
KJB201 Laboratoriekurs i biokjemi NO 5
LAD100 Introduksjon til digitale verktøy EN, NO 5
JUS332 Jordskifteprosess NO 5
JUS320 Plan- og bygningsrett NO 5
JUS311 Overføring av fast eiendom NO 5
JUS220 Miljøforvaltningsrett NO 5
JUS201 Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett NO 5
JUS110 Innføring i eiendomsjus NO 5
JUS103 Forretningsjus II NO 5
JUS102 Forretningsjus I NO 5
JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem NO 5
IMRT299 Prosjektarbeid EN, NO 5
IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt NO 5
GEO221 Hydrogeologi - feltkurs EN, NO 5
GMSG200 Satellittgeodesi EN, NO 5
HFE306 Påbygning fôrteknologi EN 5
HFE212 Ernæring av hund og katt NO 5
HFE203 Grovfôr NO 5
HFE202 Kraftfôr NO 5
HFE100 Innføring i ernæring NO 5
HFA303 Biologiske aspekter i husdyravlen NO 5
HFA226 Avl og genetikk hos hund NO 5
HET320 Etologi hos hund og katt II NO 5
GMSG210 Satellittbasert stedfesting NO 5
GMLM211 Marin geodesi NO 5
HFE311 Lederskap innen bærekraftig fôrproduksjon 5
GMLM105 Geomatikk for bygg og landskap NO 5
GMLM102 Grunnleggende landmåling NO 5
GMGM200 Geomatikk og samfunn NO 5
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag NO 5
EDS315 Forvaltning av genetiske ressurser: Lover, regulering og praksis EN 5
GMFO301 Fotogrammetri 3 NO 5
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
GEO311 Geologisk utferd EN, NO 5
HFE309 Forebyggende kvantitativ ernæring EN, NO 5
HFH200 Ernæring av hest NO 5
ILP420 Bymorfologi som interdisiplinær tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN 5
HFX206 Produktkvalitet, kjøtt og fisk EN, NO 5