Course code DIFPAB07

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
STAT351 Statistisk teori EN 10
GMPE240 Parameterestimering NO 10
GMLM210 Anvendt geomatikk NO 10
STIN100 Biologisk data-analyse NO 10
GMGI350 Digital kartografi NO 10
GMGI300 Geografiske databasesystemer EN 10
GMGD320 Satellittgeodesi - analyse NO 10
GMGI210 Geografisk analyse og modellering NO 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
GMGD310 Fysisk geodesi EN, NO 10
GMFO120 Fotogrammetri 1 NO 10
GMFO205 Fotogrammetri 2 NO 10
GMGD222 Anvendt satellittgeodesi NO 10
HET301 Stressbiologi og dyrevelferd NO 10
EIE311 Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting NO 10
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 10
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag NO 10
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs EN 10
EIE100 Innføring i eiendomsfag II NO 10
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer NO 10
HFX132 Husdyrbiologi NO 10
EIE105 Kart- og landmålingslære NO 10
HFH255 Hestevitenskap NO 10
EIE200 Eiendomsregistrering og eiendomsdanning NO 10
EIE202 Eiendomshistorie NO 10
EIE222 Verdsetting av fast eiendom NO 10
EIE302 Jordskiftearbeid NO 10
HFE414 Eksperimentell dyreernæring og fysiologi EN, NO 10
HFE400 Lipidmetabolisme EN, NO 10
HFA200 Generell husdyravl NO 10
EIE306 Konfliktbehandling, megling og forhandling NO 10
HFE314 Eksperimentell dyreernæring og fysiologi EN, NO 10
HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon EN 10
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter EN 10
EIE310 Eiendomsmarked og analyse NO 10
STAT100 Statistikk NO 10
HFE305 Fôrteknologi EN 10
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN 10
HFE200 Generell ernæring EN 10
STAT101 Prosjektbasert innføring i statistikk NO 10
TBA190 Trehus med bærekraft NO 10
HFA300 Avlsplanlegging EN, NO 10
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10
TBM250 Elementmetoden NO 10
GLA303 Landskap i en globalisert verden: Historiske og teoretiske perspektiver EN 10
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon NO 10
THT200 Vannteknikk for landskapsplanleggere NO 10
FHV300 Livskvalitet og helsefremming NO 10