Course code DIFLED07

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
EIE101 Innføring i eiendomsfag I NO 5
EDS426 Extraction ethnographies EN 5
EDS415 Forskningsmetode i PhD prosjekter: Forskningsdesign og metodevalg med fokus på kvalitativ forskning EN 5
EDS389 Ruling the world by numbers: knowledge and politics in international development EN 5
STIN300 Statistisk programmering i R EN, NO 5
STIN370 Utvalgte emner i bioinformatikk og anvendt statistikk EN, NO 5
TBA110 Frihåndstegning NO 5
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 5
EDS378 Statsbygging, sikkerhet og utvikling i sårbare og konfliktutsatte stater. Case: Afghanistan EN 5
TBA150 Bygningsanalyse EN, NO 5
EDS375 Viderekommende emner i internasjonale relasjoner: ikke-vestlige tradisjoner EN 5
TBA201 Geoteknikk NO 5
TBA202 Bygningsmaterialkjemi NO 5
TBA222 Konstruksjonsteknikk stål og tre NO 5
EDS370 Kjønn og utvikling EN 5
TBA223 Konstruksjonsteknikk betong NO 5
EDS349 Energi og Samfunn EN 5
EDS341 Teori om dekolonialisering EN 5
TBA270B Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 5
FHV353 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap EN, NO 5
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging NO 5
REIS220 Arbeidslivspraksis for masterstudenter i naturbasert reiseliv NO 5
SDP424 Eiendomsteori NO 5
REIS320 Besøksforvaltning i frilufts- og verneområder NO 5
SDG200 Bærekraftige matproduksjonssystemer NO 5
SDG201 Klimagasser fra plante- og husdyrproduksjoner NO 5
SDG300 Bærekraftsmål i matsystemer med planter og dyr EN 5
SDG301 Klimakalkulatorer for plante- og husdyrproduksjoner NO 5
SDG302 Bærekraftig planteproduksjon EN, NO 5
SDP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
MILJØ302 Miljøvitenskap NO 5
SDP415 Vitenskapsteori i studier av miljø, samfunnsutvikling og planlegging EN 5
SDP416 Kritisk realisme i miljø- utviklings- og planforskning EN 5
SDP420 Bymorfologi som tverrfaglig tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN, NO 5
FORNY320 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser NO 5
SKOG202 Betydningen av insekter og sopper i produksjonsskog NO 5
FORNY310 Bioenergi - marked og bærekraft NO 5
SKOG101 Skogteknologi NO 5
FORNY260 Energibruk og energisystemanalyse NO 5
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi NO 5
FORNY230 Energimarkeder og virkemidler NO 5
SKOG102 Innføring i skogforvaltning NO 5
FORNY210 Bioenergi - teknologi og verdikjeder NO 5
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
FORNY150 Investeringsanalyse av energiprosjekter NO 5
SKOG201 Skader og sykdommer på skogstrær NO 5
FMI330 Effekter og biomarkørmetoder i økotoksikologi EN 5
HFA303 Biologiske konsekvenser av husdyravl EN, NO 5
IND230 Kvalitetsstyring NO 5
HFA304-B Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 5