Course code DIFLED07

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i stigende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
ECN401 Temaer innen miljøøkonomi II EN 10
ECN400 Temaer innen miljøøkonomi I EN 5
TMP160 Teknisk design NO 5
LAFT210 Tegning - et visuelt språk NO 5
BUS361 Taxes, Inequality, and Sustainability II EN, NO 5
BUS360 Taxes, Inequality, and Sustainability I EN 5
DYR206 Sykdomslære og dyrepleie NO 25
PLV200 Sykdommer, skadedyr og ugras i jord- og hagebruk NO 15
FEP201 Sykdommer og skadedyr på trær NO 5
EDS306 Sustainability Science: Ecological, Social, and Economic Dimensions EN 10
BUS340 Supply Chain Management EN, NO 10
HET301 Stressbiologi og dyrevelferd NO 10
BUS313 Strategisk virksomhetsstyring NO 10
AOS338 Strategisk HRM NO 5
APL260 Store europeiske byer NO 5
LAA200 Stedsutvikling og romlig analyse EN, NO 15
EDS378 Statsbygging, sikkerhet og utvikling i sårbare og konfliktutsatte stater. Case: Afghanistan EN 5
ECN303 Statistiske metoder for politikkvirkninger EN 5
STAT351 Statistisk teori EN 10
STIN300 Statistisk programmering i R EN, NO 5
BIN300 Statistisk genomforskning EN 10
VET352-3 Statistikk, epidemiologi, veterinær samfunnsmedisin og kollegakommunikasjon NO 7.5
STAT100 Statistikk NO 10
FYS110 Statikk NO 5
EDS387 Stat og sivilt samfunn i utvikling og miljøforvaltning i India EN 15
VET336 Spesiell patologi, innledende klinikk og dyrevelferd NO 27
VET314 Spesiell patologi NO 16.5
JUS322 Spesiell forvaltningsrett, skjønn og skjønnsprosess NO 5
SPE-M-MAT Spesialpensum 0
SPE-M-VM Spesialpensum 0
SPE-M-RB Spesialpensum 0
SPE-B-HV Spesialpensum 0
SPE-M-BIOTEK Spesialpensum 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
SPE-B-MINA Spesialpensum 0
VU-KLI301 Spesialiseringskurs i klimagasser fra landbruket NO 5
FORN360 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger EN 10
FYS476 Solenergi NO 10
FYS376 Solenergi NO 10
HFX256 Småfe: avl, ernæring og etologi NO 5
VET315 Smådyr- og hestemedisin NO 17.5
VET322 Smittevern NO 1.5
VET420 Skriving av ph.d. avhandling EN, NO 2
EDS276 Skrivekurs EN 5
VET352-4 Skriftlig arbeid NO 12
SKS300 Skogøkologi EN, NO 10
SKOG101 Skogteknologi NO 5
SKOG303 Skogskjøtsel og skogproduksjon NO 10
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 5
SKOG300 Skogplanlegging NO 10