Course code DIFKPD07

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
GMPE240 Parameterestimering NO 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
GMGI350 Digital kartografi NO 10
FORNY100 Energi, miljø og samfunn NO 10
FYS252 Termodynamikk og statistisk fysikk EN 10
FYS245 Kvantefysikk NO 10
FYS241 Miljøfysikk NO 10
FYS230 Elektroteknikk NO 10
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme NO 10
FYS101 Mekanikk NO 10
FYS100 Fysikk og natur NO 10
FORNY360 Analyser av fornybare energisystemer EN 10
FORNY305 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger EN 10
FORNY300 Vind- og vannkraft – ressurs, teknologi og energi NO 10
FORNY220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer NO 10
FORNY200 Fornybare energikilder og -teknologier NO 10
FMI312 Human miljøkjemi EN, NO 10
FYS301 Spectroscopy of Biological Materials and Data Analysis EN 10
FMI310 Miljøgifter og økotoksikologi EN 10
FHV371 Utveksling i folkehelsefag EN 10
FHV340 Pasientsikkerhet og smittevern NO 10
FHV313 Psykososiale faktorer og helse NO 10
FHV310 Deltakerorienterte metoder i folkehelsearbeid NO 10
FHV300 Livskvalitet og helsefremming NO 10
EIE320 Ekspropriasjon og grunnerverv NO 10
EIE311 Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting NO 10
EIE310 Eiendomsmarked og analyse NO 10
EIE306 Konfliktbehandling, megling og forhandling NO 10
EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag NO 10
EIE302 Jordskiftearbeid NO 10
FYS272 Energifysikk NO 10
FYS301 Optiske effekter i materialer EN, NO 10
GMGI300 Geografiske databasesystemer EN 10
GEO220 Hydrogeologi EN, NO 10
GMGI210 Geografisk analyse og modellering NO 10
GMGD320 Satellittgeodesi - analyse NO 10
GMGD310 Fysisk geodesi EN, NO 10
GMGD222 Anvendt satellittgeodesi NO 10
GMGD200 Geodesi NO 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
GMFO205 Fotogrammetri 2 NO 10
GMFO120 Fotogrammetri 1 NO 10
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10
GLA303 Landskap i en globalisert verden: Historiske og teoretiske perspektiver EN 10
GEO310 Paleomiljø og klimaendringer EN 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
GEO210 Kvartærgeologi NO 10
FYS373 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
GEO100 Geologi EN 10
KJM313 Massespektrometri EN, NO 10