Course code DIFKPD07

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i stigende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
SPE-M-PV Spesialpensum 0
SPE-M-RB Spesialpensum 0
SPE-B-HV Spesialpensum 0
VU-KLI301 Spesialiseringskurs i klimagasser fra landbruket NO 5
FYS301 Spectroscopy of Biological Materials and Data Analysis EN 10
FYS401 Spectroscopy of Biological Materials and Data Analysis EN 10
INN334 Sommerskole i utlandet EN 5
FORNY305 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger EN 10
FYS376 Solenergi NO 10
FYS476 Solenergi NO 10
HFX256 Småfe: avl, ernæring og etologi EN, NO 5
VET315 Smådyr- og hestemedisin NO 17.5
VET322 Smittevern NO 1.5
VET420 Skriving av ph.d. avhandling EN, NO 2
EDS276 Skrivekurs EN 5
VET352-4 Skriftlig arbeid NO 12
SKOG304 Skogøkologi EN, NO 10
SKOG101 Skogteknologi NO 5
SKOG303 Skogskjøtsel og skogproduksjon NO 10
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 5
SKOG300 Skogplanlegging NO 10
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II NO 10
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk NO 10
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse NO 10
SKOG100 Skogforvaltning NO 10
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
SKOG220 Skogbehandling NO 10
BUS160 Skatterett for økonomer NO 5
BUS260 Skatte- og avgiftsrett NO 10
SKOG201 Skader og sykdommer på skogstrær NO 5
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
EDS372 Sikkerhetsstudier EN 10
MVI340 Sensorisk analyse og forbrukeraksept EN, NO 5
MVI240 Sensorisk analyse EN, NO 5
DAT390 Seminar i datavitenskap EN 10
PJH260 Semesteroppgave produksjonsfag NO 5
PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon EN, NO 5
BIO246 Semesteroppgave i plantebioteknologi/ planteforedling EN, NO 5
BUS335 Selskapsstrategi - Allianser, fusjoner og oppkjøp EN 10
GMGD320 Satellittgeodesi - analyse NO 10
PLV330 Samspill mellom planter og insekter EN 5
ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder EN 10
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling EN 10
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode NO 5
MINA311 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning NO 10
REIS310 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning NO 10
EDS389 Ruling the world by numbers: knowledge and politics in international development EN 5
TEL211 Robotprogrammering EN, NO 10
BIO350 RNA in situ RNA Hybridisering EN, NO 5
VET352-7 Rettslære, samfunnsoppdraget i veterinær samfunnsmedisin og dyrevelferd 6