Course code BUS370

BUS370 Næringsutvikling og innovasjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Siw Marita Fosstenløkken, Siw Marita Fosstenløkken
Medvirkende: Mina Mælum Norstrøm
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: Emnet er forbeholdt studenter på følgende masterprogram: Entreprenørskap og innovasjon, Naturbasert reiseliv, Økonomi og administrasjon og Industriell økonomi.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Næringsutvikling og næringspolitikk, innvasjonssystemer og kontekst.

Innovasjon og små bedrifter: begrep, teori, definisjoner.

Næringspolitikk på regionalt/kommunalt nivå

Utferd (med forberedelser og rapportering).

Gjesteforelesninger: norsk næringsutvikling, innovasjon og innovasjonspolitikk.

Case/bedriftseksempler.

Prosjektoppgave

Studentpresentasjoner

Læringsutbytte:
Gjennom arbeid med teori, litteratur og oppgaver skal studentene oppnå innsikt i aktuelle problemstillinger innen næringsutvikling og innovasjon. De skal ha kunnskap om teoretiske begrunnelser for og hovedtrekk i norsk næringspolitikk. Studentene skal være i stand til å bruke teori til å analysere aktuelle problemstillinger knyttet til næringsutvikling og innovasjon i Norge i dag. Videre skal de kjenne til aktuelle fagtidsskrift og forskning innen feltet.
Læringsaktiviteter:
Forelesinger . Case og utferd for å konfrontere teorien med praksis. Selvstudium av oppgitt litteratur. Seminar med gjennomgang av artiklar og diskusjon rundt sentrale tema innan fagområdet. Innleveringsoppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Utvalgte artikler, bøker og bokkapitler.

Litteratur blir oppgitt på Fronter.

Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
BUS210, AOS120
Obligatorisk aktivitet:

Undervisning.

Utferd.

Forberedelser.

Studentpresentasjoner.

Prosjektoppgave (karakter).

Vurderingsordning:

Deleksamen (prosjektoppgave). Teller 40%. Skriftlig eksamen 3,5  timer teller 60%.

Begge må bestås for å oppnå karakter i emnet. 

Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer pensum, innleveringsoppgaver, eksamensoppgaver og sensurveiledning.
Merknader:
Emnet er forbeholdt studenter på følgende masterprogram: Entreprenørskap og innovasjon, Naturbasert reiseliv, Økonomi og administrasjon og Industriell økonomi.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Totalt ca 50 timer klassetimer med forelesninger, gjesteforelesninger, case, studentpresentasjoner og diskusjon samt utferd. 
Eksamensdetaljer: :