Course code BUS370

BUS370 Næringsutvikling og entreprenørskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-EI,  M-REIS,  M-ØA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Næringsutvikling og næringspolitikk, innvasjonssystemer og kontekst.

Entreprenørskap og små bedrifter: begrep, teori, definisjoner.

Næringspolitikk på regionalt/kommunalt nivå (utferd med forberedelser og rapportering).

Gjesteforelesninger: norsk næringsutvikling, entreprenørskap og innovasjonspolitikk.

Case/bedriftseksempler.

Læringsutbytte:
Gjennom arbeid med teori, litteratur og oppgaver skal studentene oppnå innsikt i aktuelle problemstillinger innen næringsutvikling og entreprenørskap. De skal ha kunnskap om teoretiske begrunnelser for og hovedtrekk i norsk næringspolitikk. Studentene skal være i stand til å bruke teori til å analysere aktuelle problemstillinger knyttet til næringsutvikling og entreprenørskap i Norge i dag. Videre skal de kjenne til aktuelle fagtidsskrift og forskning innen feltet.
Læringsaktiviteter:
Forelesinger . Case og utferd for å konfrontere teorien med praksis. Selvstudium av oppgitt litteratur. Seminar med gjennomgang av artiklar og diskusjon rundt sentrale tema innan fagområdet. Innleveringsoppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
1. David J. Storey and Francis J. Greene: Small Business and Entrepreneurship, 1st ed. 550 sider.  2. Tilleggslitteratur: Utvalgte artikler . Tilleggslitteratur blir oppgitt på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
BUS210, AOS120
Obligatorisk aktivitet:
En heldags utferd med forberedelse.Gründercamp. Studentpresentasjoner.
Vurderingsordning:
Deleksamen (prosjektoppgave). Teller 40%. Skriftlig eksamen 3,timer, teller 60%.
Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer pensum, innleveringsoppgaver, eksamensoppgaver og sensurveiledning.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Totalt ca 50 timer klassetimer med forelesninger, gjesteforelesninger, case, studentpresentasjoner og diskusjon. En obligatorisk heldagsutferd. 3 innleveringsoppgaver.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått