Course code BUS370

BUS370 Næringsutvikling og entreprenørskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Anders Lunnan
Medvirkende: Anne Moxnes Jervell
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-EI,  M-REIS,  M-ØA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
1. Små bedrifter og entreprenørskap, begrep, teori, definisjoner 2. Oppstart, overlevelse og vekst 3. Finansiering av nye og små bedrifter (gjeld og egenkapital) 4. Næringspolitikk: teoretiske begrunnelser og praktisk gjennomføring 5. Næringspolitikk på regionalt/kommunalt nivå (utferd med forberedelser og rapportering) 6. Gjesteforelesninger (norsk nærings- og innovasjonspolitikk) 7. Case/bedriftseksempler som konfronterer teori med praksis 8. Seminar med framlegging og diskusjon av utvalgte forskningsartikler 9. Innleveringsoppgaver (grupper og individuelle)
Læringsutbytte:
Gjennom arbeid med teori, litteratur og oppgaver skal studentene oppnå innsikt i aktuelle problemstillinger innen næringsutvikling og entreprenørskap. De skal ha kunnskap om teoretiske begrunnelser for og hovedtrekk i norsk næringspolitikk. Studentene skal være i stand til å bruke teori til å analysere aktuelle problemstillingar knyttet til næringsutvikling og entreprenørskap i Norge i dag. Videre skal de kjenne til aktuelle fagtidsskrift og forskning innen feltet.
Læringsaktiviteter:
Forelesinger . Case og utferd for å konfrontere teorien med praksis. Selvstudium av oppgitt litteratur. Seminar med gjennomgang av artiklar og diskusjon rundt sentrale tema innan fagområdet. Innleveringsoppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
1. David J. Storey and Francis J. Greene: Small Business and Entrepreneurship, 1st ed. 550 sider. Hele boken er pensum. 2. Tilleggslitteratur: Utvalgte artikler . Tilleggslitteratur blir oppgitt på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
BUS210, AOS120
Obligatorisk aktivitet:
En heldags utferd. Tre innleveringsoppgaver . Studentpresentasjonar .
Vurderingsordning:
Tre innleveringsoppgaver som må være godkjent før skriftlig eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer pensum, innleveringsoppgaver, eksamensoppgaver og sensurveiledning.
Merknader:
Grunnlag for karaktersetting blir kunngjort på fronter før kursstart.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Totalt ca 50 timer klassetimer med forelesninger, gjesteforelesninger, case, studentpresentasjoner og diskusjon. En obligatorisk heldagsutferd. 3 innleveringsoppgaver.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått