Course code BUS345

BUS345 Forskningsmetoder i økonomi og administrasjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Frode Alfnes
Medvirkende: Bernt Aarset, Marie Gotteberg Steen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Siste gang kurset gis er høsten 2021
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2020-2021
Siste gang: 2021H
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset vil inneholde følgende tema: - Hvordan finne forskbare problemstillinger; hvordan skrive et prosjektforslag; generelle skriveregler i vitenskapelig forfatterskap;  casestudiemetoder; intervjumetoder, inkludert samtykkeerklæring, melding til NSD, og datahåndtering; innholdsanalyse; sekundær data; eksperimentelle metoder; konsekvensutredning; litteratursøk; sitering, referanser og plagiat.
Læringsutbytte:

Studentene skal skrive en prosjektbeskrivelse. Dette krever at de:

  • Viser at de har oversikt over kunnskapsstatus på det tema de har valgt.
  • Kan bruke eksisterende kunnskap for å utvikle forskbare problemstillinger og hypoteser.
  • Kan identifisere relevante kilder til data, enten eksisterende eller gjennom plan for egen datainnsamling.
  • Viser at de har innsikt i hvordan data kan bearbeides og analyseres.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og presentasjoner med gruppediskusjoner. Individuell veiledning ved utarbeiding av prosjektforslag for masteroppgaven.
Læringsstøtte:
Studentene vil bli tildelt en veileder for masteroppgaven. Veilderen vil diskutere tema for oppgaven og gi veiledning under utformingen av prosjektforslaget.
Pensum:
Utvalgte journalartikler og bokkapitler.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper tilsvarende ett år med masterstudier ved Handelshøyskolen ved NMBU.
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av foreløpig utkast til masterprosjekt og hjemmeoppgaver.
Vurderingsordning:
En semesteroppgave (prosjektforslag ) som teller 100% av karakteren (bestått/ikke-bestått).
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
125 arbeidstimer.
Opptakskrav:
Emnet er kun åpent for masterstudenter ved Handelshøyskolen, NMBU som planlegger å skrive masteroppgave det påfølgende året 
Overlapp:
ECN305 - 5 ECT reduksjon
Undervisningstid:
I løpet av de seks første ukene av semestret: 2x2 timer per uke.
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bestått/ Ikke bestått