Course code BUS331

BUS331 Bedriftsøkonomisk styring: Operasjonsanalytiske metoder og teknikker

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ole Gjølberg
Medvirkende: Marie Gotteberg Steen, Carl Brønn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: <p>Annet</p><p>Det tas forbehold om at kurset kan utgå enkelte år avhengig av personell- og ressurssituasjonen.</p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Siste gang: 2015V
Fortrinnsrett: M-ØA og M-IØ
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset vil være knyttet opp til et antall metoder og teknikker innen \"management science\" og bedriftsøkonomisk styring og planlegging. Innholdet i kurset vil kunne variere noe fra år til år, men de fleste av følgende temaer/metoder og teknikker vil normalt bli dekket: * Prosjektanalyse, PERT/CPM-modeller * Beslutningsanalyser * Kø-modeller * Lagerstyring, logistikk * Videregående lineær programmering * Ikke-lineær programmering * Transport- og tilordningsproblemer * Markov-analyser * Peak-load pricing.
Læringsutbytte:
Gjennom kurset skal studentene skaffe seg kunnskaper om sentrale metoder og teknikker og ferdigheter for å anvende disse innen praktisk bedriftsøkonomisk styring.
Læringsaktiviteter:
Kurset vil være en blanding av tradisjonelle forelesninger og praktiske øvinger i PC-lab. Det forutsettes at studentene jobber aktivt med å løse utdelte problemer i løpet av semesteret gjennom gruppearbeid og prosjektarbeid, ved hjelp av relevant programvare.
Læringsstøtte:
Lærebokens nettside, samt diverse materiale på Fronter.
Pensum:
F.S. Hillier og M.S. Hillier, Introduction to Management Science pluss diverse utdelt materiale.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende operasjonsanalytiske emner.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende statistikk, finansregnskap, kostnadsregnskap, mikroøkonomi, finansiering og investering.
Obligatorisk aktivitet:
Godkjente innleverte øvingsoppgaver/cases underveis i emnet er en forutsetning for å få godkjent eksamen.
Vurderingsordning:
30-timers individuell hjemmeeksamen.
Sensor:
Ekstern sensor fra Norges Handelshøyskole med lang erfaring i undervisning av tilsvarende kurs der. Sensor er aktivt med på å gjennomgå og kommentere forslag til eksamensoppgaver. Dette er med på å legitimere og kvalitetssikre fagområdet i forhold til tilsvarende fagområde ved en ledende høyskole innen dette faget. Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Iht. norm.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
BUS330: 5 sp reduksjon.
Undervisningstid:
Ca. 30 timer forlesninger og ca. 30 timer organiserte øvinger i PC-lab.
Eksamensdetaljer: :