Course code BUS324

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
LAD203 Digital 3D-Planlegging NO 5
LAD103 Kartografi og geodatakilder i planlegging NO 5
LAD102 GIS - praktisk introduksjon NO 5
LAD100 Introduksjon til digitale verktøy EN, NO 5
GLA301 Introduction to Landscape Architecture for Global Sustainability EN 5
LAA221 Anbuds- og prosjektdokumenter NO 5
LAA207 Universell utforming NO 5
GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs NO 5
LAA201 Urbant landbruk i praksis NO 5
LAA110 IMPULS NO 5
KJM353 Radioøkologi EN 5
KJB320 Proteomikk I EN, NO 5
KJB201 Laboratoriekurs i biokjemi NO 5
KJB100 Introduksjon til biokjemi NO 5
JUS332 Jordskifteprosess NO 5
JUS322 Spesiell forvaltningsrett, skjønn og skjønnsprosess NO 5
AOS130 Innføring i organisasjonsteori NO 5
LNG250 Akademisk skriving NO 5
FYS251 Varmeoverføring og energi NO 5
FYS252A Anvendt termodynamikk EN 5
FORN120 Grunnleggende energiøkonomi NO 5
EDS415 Kvalitative metoder i utviklingsstudier EN 5
EDS423 Politisk økologiske tilnærminger til knapphet og grenser for vekst EN 5
EIE101 Innføring i eiendomsfag I NO 5
EIE280 Land rights NO 5
FEP201 Skader og sykdommer på skogstrær NO 5
FEP202 Betydningen av insekter og sopper i produksjonsskog NO 5
FHV314 Lokalt miljøretta helsevern NO 5
FHV353 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap EN, NO 5
FMI330 Effekter og biomarkørmetoder i toksikologi EN 5
FORN230 Energimarkeder og energipolitikk NO 5
JUS311 Overføring av fast eiendom NO 5
FORN240 Energidistribusjon- og -lagringssystemer EN 5
FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser NO 5
FYS102A Fysikk for bioteknologer NO 5
FYS103 Måleteknikk og dataanalyse NO 5
FYS110 Statikk NO 5
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk NO 5
FYS160 Lokal- og mikrometeorologi NO 5
FYS161 Meteorologi og klima NO 5
FYS235 Elektronikk NO 5
FYS236 Elektrodynamikk EN, NO 5
JUS320 Plan- og bygningsrett I - planlegging og gjennomføringsvirkemidler NO 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
GMGD230 Marin geodesi NO 5
HFX133 Utfordringer for framtidas matproduksjon NO 5
HFX407 Utslipp og mikrobiota: en vei til bærekraftig dyreproduksjon EN 5
HFX400 Ph.d. emne i Ernæringsfysiologi EN 5
HFX307 Utslipp og mikrobiota: en vei til bærekraftig dyreproduksjon EN 5
HFX306 Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe NO 5