Course code BUS324

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
TBA280 Bygg og miljø NO 10
TBA331 Bygningsfysisk simulering NO 10
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon NO 10
FHV340 Pasientsikkerhet og smittevern NO 10
TEL211 Robotprogrammering, sensorer og aktuatorer EN, NO 10
TBA390 Trekonstruksjonsteknikk EN 10
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme NO 10
FYS101 Mekanikk NO 10
FYS100 Fysikk og natur NO 10
FMI309 Miljøgifter og økotoksikologi EN 10
FHV313 Psykososiale faktorer og helse NO 10
FMI312 Human miljøkjemi EN, NO 10
TEL200 Introduksjon til robotikk EN, NO 10
FORN100 Energi, miljø og samfunn NO 10
FORN200 Energisystemer og produksjonsteknologier NO 10
FORN220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer NO 10
TBM250 Elementmetoden NO 10
TBM200 Materialteknologi NO 10
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger NO 10
FORN310 Bioenergi NO 10
FORN360 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger EN 10
TBA270 Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 10
TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg EN 10
GLA303 Landskap i en globalisert verden: Historiske og teoretiske perspektiver EN 10
FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
GEO310 Paleomiljø og klimaendringer EN 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk EN 10
FHV300 Livskvalitet og helsefremming NO 10
TBA210 Bygningsfysikk med bærekraft NO 10
GEO210 Kvartærgeologi NO 10
GEO100 Geologi EN 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS476 Solenergi NO 10
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS401 Optiske effekter i materialer EN 10
FYS241 Miljøfysikk NO 10
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS377 Digitale elektriske kraftsystemer NO 10
FYS376 Solenergi NO 10
FYS375 Energiteknologi laboratorium NO 10
FHV310 Deltakerorienterte metoder i folkehelsearbeid NO 10
FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS373 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
FYS301 Optiske effekter i materialer EN, NO 10
FYS272 Energifysikk NO 10
FYS252 Termodynamikk og statistisk fysikk EN 10
NATF100 Innføringskurs i naturforvaltning NO 10
HFX132 Husdyrbiologi NO 10
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10